تجهیزات امنیتی فایروال ها

 افزایش سطح امنیت شبکه را با فایروال های فورتینت تجربه کنید. فایروال در زمینه امنیت شبکه، عملکرد بسیار مطلوبی از خود نشانداده است و برند اول جهانی است. این فایروال ها از امکانات زیادی برخوردارند. 

تجهیزات امنیتی

FIREWALL PALOALTO - PA - ۴۶۰

قابلیت تشخیص و جلوگیری از حملات شناخته شده و ناشناخته با استفاده از تکنولوژی های مانند IPS (Intrusion Prevention System) و IDS (Intrusion Detection System).

قابلیت ایجاد قوانین فایروال برای محدود کردن دسترسی کاربران به سرویس ها و برنامه های مختلف.

قابلیت ایجاد چندین زون امنیتی برای جداسازی شبکه های مختلف از یکدیگر.

قابلیت ایجاد VPN برای ایجاد ارتباط امن بین شبکه های مختلف.

پشتیبانی از پروتکل های شبکه از جمله IPv4، IPv6، TCP، UDP، ICMP، HTTP، HTTPS، FTP، SMTP، POP3، IMAP، DNS، DHCP، SIP و RTP.

قابلیت ایجاد گزارشات و لاگ های دقیق از ترافیک شبکه و رویدادهای امنیتی.

قابلیت تشخیص و جلوگیری از حملات DDoS، DoS، ورود ناشناخته، حملات XSS و SQL Injection.

قابلیت ایجاد تونل های SSL و IPsec برای ارتباط امن با سرویس های اینترنتی.

قابلیت ایجاد ACL ها (Access Control Lists) برای محدود کردن دسترسی کاربران به سرویس ها و برنامه های مختلف.

قابلیت ایجاد سیاست های امنیتی برای محافظت از داده های حساس و جلوگیری از انتشار آنها به صورت ناخواسته.

تجهیزات امنیتی

FIREWALL PALOALTO - PA - 440

قابلیت شناسایی و جلوگیری از حملات شبکه‌ای مختلف از جمله حملات DDoS، SQL Injection، و XSS – قابلیت اجرای ترافیک SSL/TLS با استفاده از تکنولوژی‌های SSL Offloading و SSL Inspection – IPv4 و IPv6 – قابلیت اجرای ترافیک مجازی‌سازی شده با استفاده از تکنولوژی‌های VMware و Hyper-V – قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های چندسرویی و چندمنظوره – Public Cloud و Private Cloud – Container و Kubernetes – SDN و NFV – IoT و OT – 5G و Edge Computing – VPN و MPLS – WAN و LAN – High Availability و Cluster – Security Intelligence و Threat Intelligence – Identity and Access Management (IAM) و Authentication and Authorization (AA) – Zero Trust Security و SASE (Secure Access – Service Edge)

تجهیزات امنیتی

FIREWALL PALOALTO - PA - ۴۴۵

قابلیت مدیریت و کنترل ترافیک شبکه با استفاده از قوانین و سیاست‌های امنیتی

قابلیت شناسایی و جلوگیری از حملات شبکه‌ای مختلف از جمله حملات DDoS، SQL Injection، و XSS

قابلیت اجرای ترافیک SSL/TLS با استفاده از تکنولوژی‌های SSL Offloading و SSL Inspection

قابلیت اجرای ترافیک IPv4 و IPv6

قابلیت اجرای ترافیک مجازی‌سازی شده با استفاده از تکنولوژی‌های VMware و Hyper-V

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های چندسرویی و چندمنظوره

Public Cloud و Private Cloud

Container و Kubernetes

SDN و NFV

IoT و OT

۵G و Edge Computing

VPN و MPLS

WAN و LAN

High Availability و Cluster

Security Intelligence و Threat Intelligence

Identity and Access Management (IAM) و Authentication and Authorization (AA)

Zero Trust Security و SASE (Secure Access Service Edge)

 مصرف انرژی کم و کارایی بالا