تجهیزات امنیتی فایروال ها

 افزایش سطح امنیت شبکه را با فایروال های فورتینت تجربه کنید. فایروال در زمینه امنیت شبکه، عملکرد بسیار مطلوبی از خود نشانداده است و برند اول جهانی است. این فایروال ها از امکانات زیادی برخوردارند. 

تجهیزات امنیتی

Cisco asa

قابلیت ایجاد قوانین فایروال برای محدود کردن دسترسی کاربران به سرویس ها و برنامه های مختلف.

قابلیت تشخیص و جلوگیری از حملات DDoS، DoS، ورود ناشناخته، حملات XSS و SQL Injection.

قابلیت ایجاد VPN برای ایجاد ارتباط امن بین شبکه های مختلف.

قابلیت ایجاد چندین زون امنیتی برای جداسازی شبکه های مختلف از یکدیگر.

پشتیبانی از پروتکل های شبکه از جمله IPv4، IPv6، TCP، UDP، ICMP، HTTP، HTTPS، FTP، SMTP، POP3، IMAP، DNS، DHCP، SIP و RTP.

قابلیت ایجاد گزارشات و لاگ های دقیق از ترافیک شبکه و رویدادهای امنیتی.

قابلیت تشخیص و جلوگیری از حملات شناخته شده با استفاده از تکنولوژی های مانند IPS (Intrusion Prevention System) و IDS (Intrusion Detection System).

قابلیت ایجاد تونل های SSL و IPsec برای ارتباط امن با سرویس های اینترنتی.

قابلیت ایجاد ACL ها (Access Control Lists) برای محدود کردن دسترسی کاربران به سرویس ها و برنامه های مختلف.