معماری سازمانی

هر سازمانی سیستم های زیادی دارد که برخی از آنها بسیار رسمی و مهم می باشند و برخی دیگر غیر رسمی و کم اهمیت هستند و در هیچ سند رسمی توضیح داده نشده اند بدون داشتن تئوری معماری سازمانی، توصیه های داده شده فقط بر اساس احساس درونی افراد است و مشتریان داخلی سازمان نمی توانند به آنها استناد کنند.

معماری سازمانی

معماری سازمانی

رشد روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث شده کاربرد ابزارهای مختلف آن به میزان وسیعی گسترش یابد. نفوذ این فناوری تا حدی بوده که در اکثر زمینه‌ها به عنوان یک وسیله قدرتمند ظاهر شده است. یکی از این زمینه‌ها، مدیریت اطلاعات و ارتباطات در سازمان هاست. توجه به این امر باعث ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان‌ها شده است. در ابتدا این سیستم‌ها به صورت جدا از هم و جزیره‌ای گسترش یافتند، اما به تدریج سازمان‌ها  در معماری سازمانی دریافتند که استفاده از اين فناوري بدون برنامه‌ريزي دقيق و منسجم منجر به از بين رفتن منابع، عدم یکپارچگی اطلاعات سازمان، پيچيدگی عملياتی در اجرای خدمات، افزايش هزينه انجام فعاليت‌ها و نهايتا كاهش سودآوری سازمان خواهد شد. به همین علت نیاز به برنامه ریزی در زمینه سیستم های اطلاعاتی بیش از پیش آشکار شد.

معماری کسب و کار

منظور از لايه كسب و كار سازمان، راهبردها و اهداف و مأموريت هايی است، كه سازمان بر اساس آن ايجاد شده است. فرايندهای سازمان با توجه به كسب و كار سازمان تعيين می‌شوند.

معماری داده‌ها/ اطلاعات

هر سازمان براي فراهم آوردن نيازهای مديريتی مانند، تصميم گيری‌ها و برنامه ريزی‌ها نياز به اطلاعات دارد. عواملی مانند: يكپارچگی اطلاعات، صحت اطلاعات، توزيع اطلاعات و طبقه‌بندی اطلاعات در لايه معماری اطلاعات قرار دارند. در اين لايه كليه داده‌های سازمان، شامل موجوديت‌ها و روابط بين  آن‌ها و مدل داده ای قرار میگیرند.

معماری سیستم‌های کاربردی

در این لایه سیستم‌های اطلاعاتی و برنامه‌های کاربردی مانند: سیستم‌های مالی و پرسنلی، سیستم های کنترل کیفیت، سیستم‌های اتوماسیون اداری و سایر سیستم‌هایی که بستر لازم برای استخراج داده‌ها و تبدیل آن به اطلاعات را دارند، قرار می‌گیرند.

معماری فناوری اطلاعات

در اين لايه سيستم‌های اطلاعاتی و برنامه‌های كاربردی مانند سيستم‌های مالی و پرسنلی، سيستم‌های كنترل كيفيت، سيستم‌های اتوماسيون اداری و ساير سيستم‌هايی كه بستر لازم برای استخراج‌داده‌ها و تبديل آن به اطلاعات را دارند، قرار می‌گيرند.