بهبود فرآیند

بهبود فرآیند‌های کسب و کار شما، ارتباطات داخلی بین واحد‌ها را در سازمانتان سیستماتیک می‌کند، که این موضوع باعث می‌شود، استفاده از کاغذ در شرکت به حداقل برسد و کار‌ها به صورت سیستمی پیش روند.

طراحی و بهبود نظام جامع مدیریت فرآیندها

امروزه دغدغه‌ اصلی بسیاری از سازمان‌ها، دستیابی به راه‌ها و روش‌هایی است که، موجب بهبود فرآیندهای کسب و کار شود. مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM)، شامل متدها، تکنیک‌ها و ابزاری است، که برای پشتیبانی از طراحی، اجرا، مدیریت و تحلیل فرآیندهای عملیاتی کسب و کار بکار می‌رود. معماری فرآیندهای کسب و کار تا سطح ۳ زنجیره ارزش فرآیندها برای کلیه حوزه های فرآیندی تعیین می گردد. تحلیل و طراحی وضعیت مطلوب فرآیندهای کسب و کار، برای ۱۰ فرآیند اولویت‌دار از فهرست فرآیندهای تدوین شده در معماری فرآیندهای کسب و کار انجام خواهد شد. همچنین نقشه راه پیاده‌سازی وضعیت مطلوب این ۱۰ فرآیند نیز دیده خواهد شد. طراحی دستورالعمل های کاری، برای ۱۰ فرآیند اولویت‌دار منتخب، تدوین خواهد گردید و در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد.

سایر خدمات به منظور تکمیل چرخه مدیریت فرآیندهای کسب و کار مانند طراحی ساختار سازمانی، طراحی و پیاده سازی سامانه های مبتنی بر فرآیند و طراحی و پیاده سازی داشبوردهای مدیریت عملکرد در فرآیندهای کسب و کار نیز  قابل ارائه می باشد. نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار با مشارکت کارفرما انتخاب می‌شود و مدلسازی در ابزار با توجه به آن انجام خواهد گردید. 

مزایای مدیریت فرآیند‌های کسب و کار

چابکی سازمان و فرآیند‌های سازمانی

چابک‌سازی یک سازمان کار آسانی نیست و نیازمند تغییرات زیادی در فرهنگ سازمانی و مدیریت عملیات است. تغییر رفتار کارکنان و تغییر رویه‌های کاری سابق نیز، نیازمند توانمندسازی و جلب اعتماد کارکنان سازمان است.

یکپارچه سازی سازمان و فرآیند‌های سازمانی

برای یکپارچه‌ سازی سیستم‌های سازمان و فرایندهای سازمانی و اطلاعاتی ، ارتباط بین سیستم‌های اطلاعاتی به کمک معماری سرویس‌گرا و قابل پذیرش امکان‌پذیر است.

ایجاد مزیت رقابتی و جریان ارزش پایدار

سیستماتیک کردن ارتباطات داخلی بین واحدی در یک سازمان و سیستمی کردن فرآیند ها بجای استفاده از کاغذ

جلب رضایت مشتریان

با استفاده از خدمت بهبود فرآیند در سازمان ها فرآیند های داخلی سازمان سیستمی می‌شود که این موضوع پاسخگویی به نیاز های مشتریان را سریع تر میکند.