نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات

نظام جامع فناوری اطلاعات، ساختار گسترده‌ای است که برای مدیریت و پشتیبانی از تمامی جنبه‌های فناوری اطلاعات در یک سازمان طراحی و پیاده‌سازی می‌شود. این نظام، مفاهیم مختلفی مثل سخت‌افزارها، نرم‌افزارها، شبکه‌ها، سیستم‌های عامل، پایگاه ‌داده‌ها، امنیت اطلاعات و مولفه‌های مرتبط را شامل می‌شود. به بیان دقیق‌تر، نظام جامع فناوری اطلاعات به دنبال بهبود عملکرد، تحرک‌پذیری و شتاب‌بخشی در روند انجام کارها است و زیربنای لازم برای تحقق اقتصاد دیجیتال را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد. این نظام شامل مدل‌ها و استانداردهایی برای مدیریت پروژه‌ها، پشتیبانی فنی، مدیریت ریسک، تحلیل داده‌ها، نگهداری و بهینه‌سازی سامانه‌ها و مدیریت امنیت است.

(IT Master Plan)

طرح جامع فناوری اطلاعات (IT Master Plan) یک طرح راهبردی است که منابع IT یک سازمان مانند زیرساخت‌ها، منابع سیستم‌های اطلاعاتی، سیستم‌های عملیاتی ومنابع انسانی و مالی را در راستای حمایت و پیشبرد اهداف، ماموریت‌ها، استراتژی‌ها، خط مشی‌ها و برنامه‌های آن سازمان بسیج می‌کند. این طرح با شناخت درست نیازمندی‌های سازمان و بررسی راه‌حل‌های مختلف، بهترین روش را برای گسترش نظام‌مند فناوری‌اطلاعات در سازمان طراحی و توصیه می‌کند.

نظام جامع فناوری اطلاعات

IT Master Plan

طرح جامع فناوری اطلاعات یک طرح راهبردی است که منابع IT یک سازمان مانند زیرساخت‌ها، منابع سیستم‌های اطلاعاتی، سیستم‌های عملیاتی ومنابع انسانی و مالی را در راستای حمایت و پیشبرد اهداف، ماموریت‌ها، استراتژی‌ها، خط مشی‌ها و برنامه‌های آن سازمان بسیج می‌کند.این طرح با شناخت درست نیازمندی‌های سازمان و بررسی راه‌حل‌های مختلف، بهترین روش را برای گسترش نظام‌مند فناوری‌اطلاعات در سازمان طراحی و توصیه می‌کند.

چگونه برنامه ریزی كلان در حوزه‌ی فناوری اطلاعات مي‌تواند برای ارائه بهتر خدمات اثر بخشی لازم را ايجاد كند؟

استفاده‌ از اطلاعات به‌عنوان عامل تصمیم‌گیری صحیح – استفاده از اطلاعات به‌عنوان عامل کاهش هزینه و ارتقاءخدمات و توسعه سرویس‌ها و همچنین توسعه دانش‌محور در این مسیر بخش IT Master Plan شرکت مفتاح رایانه افزار به عنوان پرچمدار این صنعت  می باشد.

اثر بخشی نظام جامع فناوری اطلاعات در حوزه درون سازمانی

ایجاد سازمان شفاف – کاهش هزینه‌ها – افزایش  درآمد‌ها – صرفه‌جویی در مصرف منابع – کاهش فساد اداری – کاهش بروکراسی و تشریفات زاید – کاهش حضور در سازمان

چرا باید IT Master Plan در سازمان ها تدوین گردد؟

اولین گام زیرساختی در راه توسعه کاربری فاوا در هرسازمان می باشد. هرگونه ساخت و ساز در زمینه IT را در راستای استراتژی‌های سازمان، انجام می‌دهد. با نگاه کلان و یکپارچه به ماموریت‌های ســازمان، فرآیندها، موجودیت‌های اطلاعاتی، شــبکه‌ها و… باعث می‌شود که: از توسعه سیستم‌ها، بصورت جزیره‌ای جلوگیری شود. وضعیت مطلوب و راه رسیدن به آن را برای مدیران ترسیم می‌کند.