جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

طراحی سامانه های یکپارچه نرم افزاری

ارائه سرویس مطلوب در بخش استقرار سامانه‌های نرم‌افزاری با ساختارسازی و تولید نرم‌افزار

طراحی سامانه‌های نرم افزاری

ضرورت و اهمیت تحقق سامانه های جامع نرم افزاری (ERP)

گروه خدمات مشاوره مفتاح‌رایانه‌افزار پل ارتباطی بین، کادر مدیریتی سازمان و مهندسین نرم‌افزار و متخصصین فناوری‌اطلاعات برقرار می‌کند و به کمک برنامه‌ریزی استراتژیک و تحلیل سیستم‌های اطلاعاتی به سازمان این امکان را می‌دهد، تا از فناوری‌اطلاعات و نرم‌افزارها به بهترین وجه در جهت اهداف و برنامه‌های کلان سازمان بهره ببرند. تیم مشاوره ما با استفاده از متد و چارچوب‌های معماری سازمانی و استفاده ابزاری از نرم‌افزار و مدلسازی فرایندها، بهینه‌سازی و مهندسی مجدد الکترونیکی فرایندهای سازمان، مشتری را برای پیاده سازی، استقرار و خرید نرم‌افزار آماده می‌سازد. سامانه‌ای فراتر از یک نرم‌افزار برای استفاده در هر نوع کسب و کاری، مستلزم بهبود سیستمی و تغییرات در آن سازمان است!