جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

درباره مفتاح

شرکت مهندسی مفتاح رایانه افزار به شماره ثبت ۱۹۱۲۷۷ در سال ۱۳۸۱ پا به عرصه فعالیت در صنعت رو به رشد و نوپای فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران گذاشت.

در برهه خطیری که رشد بازار تقاضای تجهیزات از برند‌های معتبر جهانی و نیز انجام خدمات مهندسی شبکه، از صنایع پویای کشور نیاز مبرمی به پاسخگویی و تامین و استقرار شبکه‌های محلی و گسترده را داشت، شرکت مفتاح با هدف پشتیبانی فناورانه و خدمات‌رسانی به کلیه سازمان‌های بزرگ و متوسط و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توانست با حمایت پروردگار مسیر رشد و ترقی را در کنار کارفرمایان گرامی خود که به حق شرکای ارزشمند و مطمئنی محسوب می‌شوند به شایستگی طی نماید.

پیام مدیرعامل

با افتخار می‌خواهم اعلام کنم که شرکت مفتاح رایانه افزار در حوزه فناوری اطلاعات و توسعه راهکارهای سازمانی و توسعه فناوری دیجیتال طی بیش از دو دهه حضور فعال در بازار کشور توانسته است جایگاهی برجسته، اعتماد برانگیز و پیشرو را در بازار به دست آورد. مفتاح با تکیه بر دانش فنی روز و تجربه‌های محک خورده، تامین و عرضه مدرن‌ترین و معتبرترین تجهیزات سخت‌افزاری روز دنیا بواسطه همکاری با منتخبی از برندهای جهانی به عنوان ماموریت محوری خود قرار داده تا موجبات بهبود اکید کارایی سیستم ها، صیانت از دارایی اطلاعاتی و همچنین ارتقاء کیفیت خدمات فناوری اطلاعات را برای کارفرمایان محترم به ارمغان آورد.

با نگاه به تجارب موفق جهانی ما نیز در مفتاح رایانه افزار، همواره به روز بودن با ترند‌های فناوری اطلاعات و راهکارهای نوین صنعت دیجیتال روز دنیا را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. همچنین تیم مفتاح از نتایج بازخوردها و تحقیقات بازار مداوم استفاده می‌کند تا درک عمیقی از نیازها و خواسته‌های مشتریان خود کسب کرده تا گزیده ترین راهکارهای فنی را برای کارفرمایان گرامی ارائه دهیم.

مفتاح با درک عمیق نیازهای بومی سازمان‌ها و استعانت از راهبرد مشتری‌مدار و فناوری محور خود توانسته است در توسعه زیرساخت شبکه‌های ارتباطی و استقرار مراکز داده، امنیت اطلاعات، سامانه های ذخیره سازی دیتا، پشتیبانی از سرورهای قدرتمند و تجهیزات مجازی سازی و رایانش ابری، از یک سو و نیز ارایه راهکارهای جامع سازمانی و طراحی و معماری پلان جامع فناوری اطلاعات از سوی دیگر نزد کارفرمایان خود و بازار سازمانی کشور برندی پیشرو، دانش محور و قابل اعتمادی باشد.

محرم حاجی حسن مرمری‌

ارزش های مفتاح

کراﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ: اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ با رﻋﺎﯾﺖ راﺳﺘﯽ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ذینفعان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن

مشتری‌مداری: در ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻗﺮار ‌داشتن کلیه موضوعات کاری ﻣﺸﺘﺮیان و برآورده کردن اﻧﺘﻈﺎرات و ﺧﻮاﺳﺘﻪ‌ﻫﺎی وی در راس ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿت‌های شرکت مفتاح

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی :ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ عملکرد در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه‌وری و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮐﻠﯿﺪی ﺳﺎزﻣﺎنی مطابق با فرایند معین شده و استاندارد

محوریت کار تیمی: اهمیت کار گروهی نسبت به کار فردی در پیشبرد اقدامات، پویایی و بالندگی در سایه مدیریت پذیری و توسعه توانایی فردی

رقابت‌پذیری:  ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ با رویکرد اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار و ﺳﻮد ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ‌ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و پیشرو

محوریت دانش و یادگیری: ﺧﻠﻖ، ﮐﺴﺐ، ﺛﺒﺖ، اﺷﺘﺮاک و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ با هدف معنا کردن ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه و پویا

ماموریت

ماموریت شرکت مفتاح‌رایانه‌افزار، در محورهای توانمند‌سازی و بهبود فرآیندهای کسب و کار، تامین و تجهیز برترین محصولات، سرویس‌ها و راهکار‌های مبتنی‌بر فن‌آوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات برای مشتریان خود تمرکز دارد که با اتکا به دانش نیرو‌های متخصص و توان فنی شرکای قدرتمند خود به این مهم نایل آمده است.

انتخاب محصولات با کیفیت برتر و برندهای معتبر جهانی در کنار استفاده از فن آوری‌های بومی شده و به کارگیری متخصصین کارآمد با رویکرد بنیادین ترویج و توسعه هوشمندسازی کسب و کار در بستر صنعت دیجیتال در کنار تعاملات سازنده با نظرات ارزشمند مشتریان به همراه درک روند رشد بازار، از ویژگی های ممتاز در تحقق ماموریت این شرکت محسوب می شود.

چشم انداز

شرکت مفتاح رایانه افزار چشم انداز خود را تا سال ۱۴۱۰ در جایگاه ۵ شرکت برتر کشور، متخصص در زمینه ارایه راهکارهای جامع سازمانی، تحول دیجیتال و توسعه زیرساخت شبکه و مراکز داده و هوشمند سازی میداند.

مفتاح با رویکرد چابکی و پویایی پرسنل و مدیران با تکیه بر نقاط قوت و شایستگی های سازمانی خود و شناخت نیاز واقعی مشتریان و ترند فناوری‌های روز دنیا، راه حل های مطمئن و همتراز با استانداردهای جهانی را به کارفرمایان محترم خود ارایه خواهد نمود.

مسئولیت های اجتماعی

در خانواده مفتاح پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی همواره سرلوحه اقدامات خیریه اعضاء بوده ‌است.

همچنین در راستای احترام به محیط زیست طی سال‌های متمادی و اجرای برنامه‌های اتوماسیونی و مسئولیت‌پذیری سازمانی نسبت به مسئله بحران محیط‌زیست، کاهش آلودگی هوا و حتی آسیب به جنگل‌های هیرکانی، خانواده مفتاح با بکارگیری روش های نوین حذف انواع کاغذ و بروکراسی اداری سعی در حفظ حداکثری منابع و ارزش‌های محیط‌زیستی نموده و با جایگزینی سامانه آنلاین مکاتبات در کنار ترویج فرهنگ مدیریت بهینه مصرف منابع ارزشمند طبیعی، صرفه جویی اکید در محیط کاری را انجام می‌دهد.