تجهیزات شبکه سیسکو

مجموعه جامع روترهای سیسکو می تواند به شما کمک کند شبکه ای هوشمندتر، پاسخگوتر و یکپارچه تر ایجاد کنید.

تجهیزات شبکه

CISCO - ROUTER - SMALL BUSINESS - EXPLORE ISR 900 SERIES

قابلیت اتصال به اینترنت از طریق اتصالات WAN مختلف از جمله ADSL2+, VDSL2, Ethernet, و LTE

قابلیت اتصال به شبکه‌های LAN با استفاده از پورت‌های Ethernet و Wi-Fi

قابلیت مدیریت و کنترل ترافیک شبکه با استفاده از قوانین و سیاست‌های امنیتی

قابلیت شناسایی و جلوگیری از حملات شبکه‌ای مختلف از جمله حملات DDoS، SQL Injection، و XSS

قابلیت اجرای ترافیک IPv4 و IPv6

قابلیت اجرای ترافیک مجازی‌سازی شده با استفاده از تکنولوژی‌های VMware و Hyper-V

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های چندسرویی و چندمنظوره

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های Public Cloud و Private Cloud

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های Container و Kubernetes

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های SDN و NFV

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های IoT و OT

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های ۵G و Edge Computing

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های VPN و MPLS

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های WAN و LAN

تجهیزات شبکه

CISCO - ROUTER - SMALL BUSINESS - ASR1001

پشتیبانی از ترافیک بالا با پردازشگر ۶ هسته‌ای

اتصال به اینترنت از طریق اتصالات WAN مختلف از جمله Ethernet، T1/E1، T3/E3، و OC-3/STM-1

اتصال به شبکه‌های LAN با استفاده از پورت‌های Ethernet و Wi-Fi

مدیریت و کنترل ترافیک شبکه با استفاده از قوانین و سیاست‌های امنیتی

شناسایی و جلوگیری از حملات شبکه‌ای مختلف از جمله حملات DDoS، SQL Injection، و XSS

اجرای ترافیک IPv4 و IPv6

اجرای ترافیک مجازی‌سازی شده با استفاده از تکنولوژی‌های VMware و Hyper-V

اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های چندسرویی و چندمنظوره

اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های Public Cloud و Private Cloud

اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های Container و Kubernetes

اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های SDN و NFV

اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های IoT و OT

اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های ۵G و Edge Computing

اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های VPN و MPLS

اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های WAN و LAN

اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های VRF و VPLS

اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های QoS و CoS

اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های BGP و OSPF

اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های MPLS TE و RSVP-TE

اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های L2VPN و L3VPN

اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های Multicast و PIM

اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های NAT و PAT

اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های Firewall و IPS

اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های AAA و RADIUS

اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های NetFlow و SNMP

تجهیزات شبکه

CISCO - ROUTER - SMALL BUSINESS - ASR1002

قابلیت پشتیبانی از ترافیک بالا با پردازشگر ۶ هسته‌ای

قابلیت اتصال به اینترنت از طریق اتصالات WAN مختلف از جمله Ethernet، T1/E1، T3/E3، و OC-3/STM-1

قابلیت اتصال به شبکه‌های LAN با استفاده از پورت‌های Ethernet و Wi-Fi

قابلیت مدیریت و کنترل ترافیک شبکه با استفاده از قوانین و سیاست‌های امنیتی

قابلیت شناسایی و جلوگیری از حملات شبکه‌ای مختلف از جمله حملات DDoS، SQL Injection، و XSS

قابلیت اجرای ترافیک IPv4 و IPv6

قابلیت اجرای ترافیک مجازی‌سازی شده با استفاده از تکنولوژی‌های VMware و Hyper-V

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های چندسرویی و چندمنظوره

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های Public Cloud و Private Cloud

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های Container و Kubernetes

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های SDN و NFV

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های IoT و OT

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های ۵G و Edge Computing

تجهیزات شبکه

CISCO - ROUTER - SMALL BUSINESS - ISR 1100

قابلیت پشتیبانی از ترافیک بالا با پردازشگر ۴ هسته‌ای

قابلیت اتصال به اینترنت از طریق اتصالات WAN مختلف از جمله Ethernet، VDSL2/ADSL2+، و LTE

قابلیت اتصال به شبکه‌های LAN با استفاده از پورت‌های Ethernet و Wi-Fi

قابلیت مدیریت و کنترل ترافیک شبکه با استفاده از قوانین و سیاست‌های امنیتی

قابلیت شناسایی و جلوگیری از حملات شبکه‌ای مختلف از جمله حملات DDoS، SQL Injection، و XSS

قابلیت اجرای ترافیک IPv4 و IPv6

قابلیت اجرای ترافیک مجازی‌سازی شده با استفاده از تکنولوژی‌های VMware و Hyper-V

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های چندسرویی و چندمنظوره

تجهیزات شبکه

CISCO - ROUTER - SERVICE PROVIDER - 8000 SERIES

قابلیت پشتیبانی از ترافیک بالا با پردازشگر ۶۴ هسته‌ای

قابلیت اتصال به اینترنت از طریق اتصالات WAN مختلف از جمله Ethernet، SONET/SDH، و OTN

قابلیت اتصال به شبکه‌های LAN با استفاده از پورت‌های Ethernet و Wi-Fi

قابلیت مدیریت و کنترل ترافیک شبکه با استفاده از قوانین و سیاست‌های امنیتی

قابلیت شناسایی و جلوگیری از حملات شبکه‌ای مختلف از جمله حملات DDoS، SQL Injection، و XSS

قابلیت اجرای ترافیک IPv4 و IPv6

قابلیت اجرای ترافیک مجازی‌سازی شده با استفاده از تکنولوژی‌های VMware و Hyper-V

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های چندسرویی و چندمنظوره

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های SDN (Software Defined Networking) و NFV (Network Function Virtualization)

قابلیت اجرای ترافیک شبکه با سرعت بالا و پایداری بالا در شرایط بار بالا و ترافیک شدید.

تجهیزات شبکه

CISCO - ROUTER - SERVICE PROVIDER - EXPLORE NCS 5700 SERIES

قابلیت پشتیبانی از ترافیک بالا با پردازشگر ۶۴ بیتی

قابلیت اتصال به اینترنت از طریق اتصالات WAN مختلف از جمله Ethernet، SONET/SDH، OTN، و DWDM

قابلیت اتصال به شبکه‌های LAN با استفاده از پورت‌های Ethernet و Wi-Fi

قابلیت مدیریت و کنترل ترافیک شبکه با استفاده از قوانین و سیاست‌های امنیتی

قابلیت شناسایی و جلوگیری از حملات شبکه‌ای مختلف از جمله حملات DDoS، SQL Injection، و XSS

قابلیت اجرای ترافیک IPv4 و IPv6

قابلیت اجرای ترافیک مجازی‌سازی شده با استفاده از تکنولوژی‌های VMware و Hyper-V

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های چندسرویی و چندمنظوره

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های SDN (Software Defined Networking) و NFV (Network Function Virtualization)

قابلیت اجرای ترافیک شبکه با سرعت بالا و پایداری بالا در شرایط بار بالا و ترافیک شدید.

تجهیزات شبکه

CISCO - ROUTER - SERVICE PROVIDER - EXPLORE ASR ۹۰۰۰ SERIES

قابلیت پشتیبانی از ترافیک بالا با پردازشگر ۶۴ بیتی و قابلیت ارتقاء پردازشگر

قابلیت اتصال به اینترنت از طریق اتصالات WAN مختلف از جمله Ethernet، SONET/SDH، OTN، و DWDM

قابلیت اتصال به شبکه‌های LAN با استفاده از پورت‌های Ethernet و Wi-Fi

قابلیت مدیریت و کنترل ترافیک شبکه با استفاده از قوانین و سیاست‌های امنیتی

قابلیت شناسایی و جلوگیری از حملات شبکه‌ای مختلف از جمله حملات DDoS، SQL Injection، و XSS

قابلیت اجرای ترافیک IPv4 و IPv6

قابلیت اجرای ترافیک مجازی‌سازی شده با استفاده از تکنولوژی‌های VMware و Hyper-V

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های چندسرویی و چندمنظوره

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های SDN (Software Defined Networking) و NFV (Network Function Virtualization)

قابلیت اجرای ترافیک شبکه با سرعت بالا و پایداری بالا در شرایط بار بالا و ترافیک شدید.

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های MPLS و Segment Routing

تجهیزات شبکه

CISCO - SWITCH - CORE - 9400

قابلیت پشتیبانی از ترافیک بالا با پردازشگر ۶۴ بیتی و قابلیت ارتقاء پردازشگر

قابلیت اتصال به شبکه‌های LAN با استفاده از پورت‌های Ethernet و Wi-Fi

قابلیت مدیریت و کنترل ترافیک شبکه با استفاده از قوانین و سیاست‌های امنیتی

قابلیت شناسایی و جلوگیری از حملات شبکه‌ای مختلف از جمله حملات DDoS، SQL Injection، و XSS

قابلیت اجرای ترافیک IPv4 و IPv6

قابلیت اجرای ترافیک مجازی‌سازی شده با استفاده از تکنولوژی‌های VMware و Hyper-V

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های چندسرویی و چندمنظوره

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های SDN (Software Defined Networking) و NFV (Network Function Virtualization)

قابلیت اجرای ترافیک شبکه با سرعت بالا و پایداری بالا در شرایط بار بالا و ترافیک شدید.

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های StackWise و StackPower برای افزایش قابلیت اطمینان و کاهش زمان انقطاع در شبکه

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های Cisco DNA Center و Cisco DNA Assurance برای مدیریت و نظارت بر شبکه

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های Cisco TrustSec و Cisco Software-Defined Access (SD-Access) برای افزایش امنیت شبکه و سهولت در مدیریت دسترسی کاربران

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) و Cisco Tetration برای مدیریت و کنترل ترافیک شبکه در سطح برنامه‌های کاربردی.

تجهیزات شبکه

CISCO - SWITCH - CORE - 9500

قابلیت پشتیبانی از ترافیک بالا با پردازشگر ۶۴ بیتی و قابلیت ارتقاء پردازشگر

قابلیت اتصال به شبکه‌های LAN با استفاده از پورت‌های Ethernet و Wi-Fi

قابلیت مدیریت و کنترل ترافیک شبکه با استفاده از قوانین و سیاست‌های امنیتی

قابلیت شناسایی و جلوگیری از حملات شبکه‌ای مختلف از جمله حملات DDoS، SQL Injection، و XSS

قابلیت اجرای ترافیک IPv4 و IPv6

قابلیت اجرای ترافیک مجازی‌سازی شده با استفاده از تکنولوژی‌های VMware و Hyper-V

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های چندسرویی و چندمنظوره

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های SDN (Software Defined Networking) و NFV (Network Function Virtualization)

قابلیت اجرای ترافیک شبکه با سرعت بالا و پایداری بالا در شرایط بار بالا و ترافیک شدید.

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های StackWise و StackPower برای افزایش قابلیت اطمینان و کاهش زمان انقطاع در شبکه

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های Cisco DNA Center و Cisco DNA Assurance برای مدیریت و نظارت بر شبکه

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های Cisco TrustSec و Cisco Software-Defined Access (SD-Access) برای افزایش امنیت شبکه و سهولت در مدیریت دسترسی کاربران

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) و Cisco Tetration برای مدیریت و کنترل ترافیک شبکه در سطح برنامه‌های کاربردی.

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های Cisco Unified Access Data Plane (UADP) و Cisco Unified Access Control Plane (UACP) برای بهبود عملکرد و کاهش تأخیر در شبکه

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های Cisco Network Analytics Engine (NAE) و Cisco Network Data Platform (NDP) برای تجزیه و تحلیل داده‌های شبکه و بهبود عملکرد آن.

تجهیزات شبکه

CISCO - SWITCH - ACCESS - CATALYST

قابلیت اتصال به شبکه‌های LAN با استفاده از پورت‌های Ethernet و Wi-Fi

قابلیت مدیریت و کنترل ترافیک شبکه با استفاده از قوانین و سیاست‌های امنیتی

قابلیت شناسایی و جلوگیری از حملات شبکه‌ای مختلف از جمله حملات DDoS، SQL Injection، و XSS

قابلیت اجرای ترافیک IPv4 و IPv6

قابلیت اجرای ترافیک مجازی‌سازی شده با استفاده از تکنولوژی‌های VMware و Hyper-V

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های چندسرویی و چندمنظوره

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های Cisco DNA Center و Cisco DNA Assurance برای مدیریت و نظارت بر شبکه

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های Cisco TrustSec و Cisco Software-Defined Access (SD-Access) برای افزایش امنیت شبکه و سهولت در مدیریت دسترسی کاربران

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های Cisco Network Plug and Play و Cisco Smart Install برای نصب و پیکربندی سریع و آسان سوئیچ‌ها

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های Cisco EnergyWise و Cisco StackPower برای کاهش مصرف انرژی و افزایش قابلیت 

تجهیزات شبکه

CISCO - SWITCH - ACCESS - ۹۲۰۰

قابلیت اتصال به شبکه‌های LAN با استفاده از پورت‌های Ethernet و Wi-Fi

قابلیت مدیریت و کنترل ترافیک شبکه با استفاده از قوانین و سیاست‌های امنیتی

قابلیت شناسایی و جلوگیری از حملات شبکه‌ای مختلف از جمله حملات DDoS، SQL Injection، و XSS

قابلیت اجرای ترافیک IPv4 و IPv6

قابلیت اجرای ترافیک مجازی‌سازی شده با استفاده از تکنولوژی‌های VMware و Hyper-V

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های چندسرویی و چندمنظوره

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های Cisco DNA Center و Cisco DNA Assurance برای مدیریت و نظارت بر شبکه

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های Cisco TrustSec و Cisco Software-Defined Access (SD-Access) برای افزایش امنیت شبکه و سهولت در مدیریت دسترسی کاربران

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های Cisco Network Plug and Play و Cisco Smart Install برای نصب و پیکربندی سریع و آسان سوئیچ‌ها

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های Cisco EnergyWise و Cisco StackPower برای کاهش مصرف انرژی و افزایش قابلیت اطمینان در شبکه

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های Cisco Catalyst Instant Access و Cisco FlexStack برای افزایش قابلیت اطمینان و کاهش زمان انقطاع در شبکه

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های Cisco Application Visibility and Control (AVC) و Cisco Medianet برای بهبود عملکرد و کیفیت تجربه کاربران در شبکه

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های Cisco Trust Anchor و Cisco Secure Boot برای افزایش امنیت سوئیچ و جلوگیری از حملات نفوذی به سیستم.

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های Cisco StackWise و Cisco StackWise Virtual برای افزایش قابلیت اطمینان و کاهش زمان انقطاع در شبکه

تجهیزات شبکه

CISCO - SWITCH - ACCESS - ۹۳۰۰

قابلیت اتصال به شبکه‌های LAN با استفاده از پورت‌های Ethernet و Wi-Fi

قابلیت مدیریت و کنترل ترافیک شبکه با استفاده از قوانین و سیاست‌های امنیتی

قابلیت شناسایی و جلوگیری از حملات شبکه‌ای مختلف از جمله حملات DDoS، SQL Injection، و XSS

قابلیت اجرای ترافیک IPv4 و IPv6

قابلیت اجرای ترافیک مجازی‌سازی شده با استفاده از تکنولوژی‌های VMware و Hyper-V

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های چندسرویی و چندمنظوره

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های Cisco DNA Center و Cisco DNA Assurance برای مدیریت و نظارت بر شبکه

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های Cisco TrustSec و Cisco Software-Defined Access (SD-Access) برای افزایش امنیت شبکه و سهولت در مدیریت دسترسی کاربران

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های Cisco Network Plug and Play و Cisco Smart Install برای نصب و پیکربندی سریع و آسان سوئیچ‌ها

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های Cisco EnergyWise و Cisco StackPower برای کاهش مصرف انرژی و افزایش قابلیت اطمینان در شبکه

تجهیزات شبکه

CISCO - SWITCH - ACCESS - ۹۴۰۰

قابلیت اتصال به شبکه‌های LAN با استفاده از پورت‌های Ethernet و Wi-Fi

قابلیت مدیریت و کنترل ترافیک شبکه با استفاده از قوانین و سیاست‌های امنیتی

قابلیت شناسایی و جلوگیری از حملات شبکه‌ای مختلف از جمله حملات DDoS، SQL Injection، و XSS

قابلیت اجرای ترافیک IPv4 و IPv6

قابلیت اجرای ترافیک مجازی‌سازی شده با استفاده از تکنولوژی‌های VMware و Hyper-V

قابلیت اجرای ترافیک شبکه در محیط‌های چندسرویی و چندمنظوره

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های Cisco DNA Center و Cisco DNA Assurance برای مدیریت و نظارت بر شبکه

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های Cisco TrustSec و Cisco Software-Defined Access (SD-Access) برای افزایش امنیت شبکه و سهولت در مدیریت دسترسی کاربران

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های Cisco Network Plug and Play و Cisco Smart Install برای نصب و پیکربندی سریع و آسان سوئیچ‌ها

قابلیت پشتیبانی از تکنولوژی‌های Cisco EnergyWise و Cisco StackPower برای کاهش مصرف انرژی و افزایش ضریب اطمینان در شبکه