ذخیره ساز

مهم ترین عواملی که برای ذخیره سازی داده ها باید در نظر داشت، قابلیت اطمینان، قوی بودن ویژگی های امنیتی، هزینه پیاده سازی و نگهداری زیرساخت ها می باشند. بررسی راه حل های مختلف امنیتی و برنامه ها می تواند به انتخاب مناسب که پاسخگوی نیازهای سازمان باشد، کمک کند.

ذخیره ساز

product storage quantum tape scalar i3

قابلیت ذخیره‌سازی تا ۱.۵ پتابایت اطلاعات با استفاده از کاست‌های نواری LTO-8

پشتیبانی از تکنولوژی SAS برای افزایش سرعت و کاهش تاخیر در دسترسی به داده‌ها

قابلیت اتصال به شبکه‌های SAN با استفاده از پروتکل‌های FC و iSCSI

قابلیت افزایش قابلیت اطمینان با استفاده از تکنولوژی‌های مانیتورینگ و مدیریت خطا و اشکال‌زدایی

پشتیبانی از تکنولوژی‌های مجازی‌سازی و امنیتی مانند VMware، Hyper-V، VAAI، VASA، و Encryption

قابلیت ارتقاء و افزایش ظرفیت با استفاده از تکنولوژی Scale-up و Scale-out

مجهز به رابط کاربری HTML5 به همراه ابزارهای مدیریت و نظارت بر دستگاه.

قابلیت اجرای بارهای کاری بسیار سنگین و بزرگ با استفاده از تکنولوژی Quantum Active Vault و Quantum iLayer

قابلیت اتصال به سیستم‌های مختلف با استفاده از پروتکل‌های مختلف مانند NFS، CIFS، FTP، و HTTP

ذخیره ساز

product storage Quantum Tape Scalar i6

قابلیت ذخیره‌سازی تا ۲۵ پتابایت اطلاعات با استفاده از کاست‌های نواری LTO-9

پشتیبانی از تکنولوژی SAS برای افزایش سرعت و کاهش تاخیر در دسترسی به داده‌ها

قابلیت اتصال به شبکه‌های SAN با استفاده از پروتکل‌های FC و iSCSI

قابلیت افزایش قابلیت اطمینان با استفاده از تکنولوژی‌های مانیتورینگ و مدیریت خطا و اشکال‌زدایی

پشتیبانی از تکنولوژی‌های مجازی‌سازی و امنیتی مانند VMware، Hyper-V، VAAI، VASA، و Encryption

قابلیت ارتقاء و افزایش ظرفیت با استفاده از تکنولوژی Scale-up و Scale-out

مجهز به رابط کاربری HTML5 به همراه ابزارهای مدیریت و نظارت بر دستگاه.

قابلیت اجرای بارهای کاری بسیار سنگین و بزرگ با استفاده از تکنولوژی Quantum Active Vault و Quantum iLayer

قابلیت اتصال به سیستم‌های مختلف با استفاده از پروتکل‌های مختلف مانند NFS، CIFS، FTP، و HTTP

قابلیت اجرای بارهای کاری بسیار سنگین و بزرگ با استفاده از تکنولوژی Quantum Active Vault و Quantum iLayer

قابلیت اتصال به سیستم‌های مختلف با استفاده از پروتکل‌های مختلف مانند NFS، CIFS، FTP، و HTTP

قابلیت افزایش امنیت با استفاده از تکنولوژی Quantum Ransomware Protection

قابلیت اجرای بارهای کاری بسیار سنگین و بزرگ با استفاده از تکنولوژی Quantum Vision

قابلیت اتصال به سیستم‌های مختلف با استفاده از پروتکل‌های مختلف مانند S3، Swift، و Azure Blob Storage.

ذخیره ساز

product storage quntum Scalar i6000

قابلیت ذخیره‌سازی تا ۳۶۰ پتابایت اطلاعات با استفاده از کاست‌های نواری LTO-9

پشتیبانی از تکنولوژی SAS برای افزایش سرعت و کاهش تاخیر در دسترسی به داده‌ها

قابلیت اتصال به شبکه‌های SAN با استفاده از پروتکل‌های FC و iSCSI

قابلیت افزایش قابلیت اطمینان با استفاده از تکنولوژی‌های مانیتورینگ و مدیریت خطا و اشکال‌زدایی

پشتیبانی از تکنولوژی‌های مجازی‌سازی و امنیتی مانند VMware، Hyper-V، VAAI، VASA، و Encryption

قابلیت ارتقاء و افزایش ظرفیت با استفاده از تکنولوژی Scale-up و Scale-out

مجهز به رابط کاربری HTML5 به همراه ابزارهای مدیریت و نظارت بر دستگاه.

قابلیت اجرای بارهای کاری بسیار سنگین و بزرگ با استفاده از تکنولوژی Quantum Active Vault و Quantum iLayer

قابلیت اتصال به سیستم‌های مختلف با استفاده از پروتکل‌های مختلف مانند NFS، CIFS، FTP، و HTTP

قابلیت افزایش امنیت با استفاده از تکنولوژی Quantum Ransomware Protection

قابلیت اجرای بارهای کاری بسیار سنگین و بزرگ با استفاده از تکنولوژی Quantum Vision

قابلیت اتصال به سیستم‌های مختلف با استفاده از پروتکل‌های مختلف مانند S3، Swift، و Azure Blob Storage.

ذخیره ساز

product storage quntum Scalar i6

قابلیت ذخیره‌سازی تا ۳.۶ پتابایت اطلاعات با استفاده از کاست‌های نواری LTO-9

پشتیبانی از تکنولوژی SAS برای افزایش سرعت و کاهش تاخیر در دسترسی به داده‌ها

قابلیت اتصال به شبکه‌های SAN با استفاده از پروتکل‌های FC و iSCSI

قابلیت افزایش قابلیت اطمینان با استفاده از تکنولوژی‌های مانیتورینگ و مدیریت خطا و اشکال‌زدایی

پشتیبانی از تکنولوژی‌های مجازی‌سازی و امنیتی مانند VMware، Hyper-V، VAAI، VASA، و Encryption

قابلیت ارتقاء و افزایش ظرفیت با استفاده از تکنولوژی Scale-up و Scale-out

مجهز به رابط کاربری HTML5 به همراه ابزارهای مدیریت و نظارت بر دستگاه.

قابلیت اجرای بارهای کاری بسیار سنگین و بزرگ با استفاده از تکنولوژی Quantum Active Vault و Quantum iLayer

قابلیت اتصال به سیستم‌های مختلف با استفاده از پروتکل‌های مختلف مانند NFS، CIFS، FTP، و HTTP

قابلیت افزایش امنیت با استفاده از تکنولوژی Quantum Ransomware Protection

قابلیت اجرای بارهای کاری بسیار سنگین و بزرگ با استفاده از تکنولوژی Quantum Vision

قابلیت اتصال به سیستم‌های مختلف با استفاده از پروتکل‌های مختلف مانند S3، Swift، و Azure Blob Storage.

قابلیت افزایش سرعت و کاهش تاخیر در دسترسی به داده‌ها با استفاده از تکنولوژی Quantum Extended Data Life Management (EDLM) و Quantum Extended Data Life Platform (EDLP)