تجهیزات امنیتی فایروال ها

 افزایش سطح امنیت شبکه را با فایروال های فورتینت تجربه کنید. فایروال در زمینه امنیت شبکه، عملکرد بسیار مطلوبی از خود نشانداده است و برند اول جهانی است. این فایروال ها از امکانات زیادی برخوردارند. 

تجهیزات امنیتی

FIREWALL SOPHOS -XG- 310

قابلیت مدیریت ترافیک شبکه: این دستگاه قابلیت مدیریت ترافیک شبکه را دارد و به مدیران شبکه کمک می کند تا به صورت بهینه تر ترافیک شبکه را مدیریت کنند.

قابلیت مدیریت دسترسی: Sophos XG310 قابلیت مدیریت دسترسی کاربران به منابع شبکه را دارد و به مدیران شبکه کمک می کند تا به صورت دقیق دسترسی کاربران را مدیریت کنند.

قابلیت مدیریت تهدیدات: این دستگاه قابلیت تشخیص و مدیریت تهدیدات شبکه را دارد و به مدیران شبکه کمک می کند تا به صورت سریع واکنش نسبت به تهدیدات شبکه داشته باشند.

قابلیت مدیریت VPN: Sophos XG310 قابلیت مدیریت VPN را دارد و به مدیران شبکه کمک می کند تا به صورت امن ارتباطات را بین شبکه های مختلف برقرار کنند.

قابلیت مدیریت پهنای باند: این دستگاه قابلیت مدیریت پهنای باند را دارد و به مدیران شبکه کمک می کند تا به صورت بهینه تر پهنای باند را مدیریت کنند.

قابلیت مدیریت شبکه بی سیم: Sophos XG310 قابلیت مدیریت شبکه بی سیم را دارد و به مدیران شبکه کمک می کند تا به صورت بهینه تر شبکه بی سیم را مدیریت کنند.

قابلیت مدیریت ایمیل: این دستگاه قابلیت مدیریت ایمیل را دارد و به مدیران شبکه کمک می کند تا به صورت امن ارتباطات ایمیلی را مدیریت کنند.

قابلیت مدیریت وب: Sophos XG310 قابلیت مدیریت وب را دارد و به مدیران شبکه کمک می کند تا به صورت دقیق دسترسی کاربران به وب سایت ها را مدیریت کنند.

تجهیزات امنیتی

FIREWALL SOPHOS -XG- 330

پشتیبانی از تعداد زیادی از پروتکل های شبکه از جمله TCP/IP، UDP، ICMP، HTTP، HTTPS، FTP، SMTP، POP3، IMAP، DNS و…

قابلیت مدیریت ترافیک شبکه و کنترل دسترسی کاربران به سرویس های مختلف.

قابلیت ایجاد قوانین فایروال برای جلوگیری از حملات نفوذی و محافظت از سیستم ها در برابر ویروس ها، نرم افزارهای مخرب و تهدیدات امنیتی دیگر.

پشتیبانی از تکنولوژی های مختلف امنیتی از جمله IPS، IDS، VPN، SSL، و…

قابلیت ایجاد شبکه های خصوصی مجازی (VPN) برای ارتباط امن بین شعب یا دفاتر مختلف.

قابلیت ایجاد کانفیگ های HA (High Availability) برای افزایش قابلیت اطمینان و پایداری سیستم.

قابلیت ایجاد گزارشات و مانیتورینگ ترافیک شبکه و فعالیت های کاربران.

قابلیت ایجاد قوانین و محدودیت های دسترسی برای کاربران و گروه های مختلف.

قابلیت ایجاد و مدیریت شبکه های بی سیم (Wi-Fi) و کنترل دسترسی کاربران به آنها.

قابلیت ایجاد و مدیریت شبکه های VLAN و محدودیت دسترسی کاربران به آنها.

تجهیزات امنیتی

FIREWALL SOPHOS -XG- 230

پشتیبانی از تعداد زیادی از پروتکل های شبکه از جمله TCP/IP، UDP، ICMP، HTTP، HTTPS، FTP، SMTP، POP3، IMAP، DNS و…

قابلیت مدیریت ترافیک شبکه و کنترل دسترسی کاربران به سرویس های مختلف.

قابلیت ایجاد قوانین فایروال برای جلوگیری از حملات نفوذی و محافظت از سیستم ها در برابر ویروس ها، نرم افزارهای مخرب و تهدیدات امنیتی دیگر.

پشتیبانی از تکنولوژی های مختلف امنیتی از جمله IPS، IDS، VPN، SSL، و…

قابلیت ایجاد شبکه های خصوصی مجازی (VPN) برای ارتباط امن بین شعب یا دفاتر مختلف.

قابلیت ایجاد کانفیگ های HA (High Availability) برای افزایش قابلیت اطمینان و پایداری سیستم.

قابلیت ایجاد گزارشات و مانیتورینگ ترافیک شبکه و فعالیت های کاربران.

قابلیت ایجاد قوانین و محدودیت های دسترسی برای کاربران و گروه های مختلف.

قابلیت ایجاد و مدیریت شبکه های بی سیم (Wi-Fi) و کنترل دسترسی کاربران به آنها.

قابلیت ایجاد و مدیریت شبکه های VLAN و محدودیت دسترسی کاربران به آنها.

تجهیزات امنیتی

FIREWALL SOPHOS -XG- 210

۲۱۰  Sophos XG برای محافظت از مشاغل کوچک تا متوسط و دفاتر شعبه طراحی شده اند.

 بر اساس آخرین فناوری چند هسته ای و مجهز به ۶ پورت مسی GbE، 

پورت فیبر ۲ SFP GbE به اضافه یک اسلات Flexi Port برای پیکربندی با یک ماژول اختیاری، 

انعطاف پذیری و توان عملیاتی بالایی را با نسبت قیمت به عملکرد عالی ارائه می دهند.

 منبع تغذیه اضافی خارجی برای این مدل ها اختیاری است.

تجهیزات امنیتی

FIREWALL SOPHOS -XG- 125

پشتیبانی از تعداد زیادی از پروتکل های شبکه از جمله TCP/IP، UDP، ICMP، HTTP، HTTPS، FTP، SMTP، POP3، IMAP، DNS و…

قابلیت مدیریت ترافیک شبکه و کنترل دسترسی کاربران به سرویس های مختلف.

قابلیت ایجاد قوانین فایروال برای جلوگیری از حملات نفوذی و محافظت از سیستم ها در برابر ویروس ها، نرم افزارهای مخرب و تهدیدات امنیتی دیگر.

پشتیبانی از تکنولوژی های مختلف امنیتی از جمله IPS، IDS، VPN، SSL، و…

قابلیت ایجاد شبکه های خصوصی مجازی (VPN) برای ارتباط امن بین شعب یا دفاتر مختلف.

قابلیت ایجاد کانفیگ های HA (High Availability) برای افزایش قابلیت اطمینان و پایداری سیستم.

قابلیت ایجاد گزارشات و مانیتورینگ ترافیک شبکه و فعالیت های کاربران.

قابلیت ایجاد قوانین و محدودیت های دسترسی برای کاربران و گروه های مختلف.

قابلیت ایجاد و مدیریت شبکه های بی سیم (Wi-Fi) و کنترل دسترسی کاربران به آنها.

قابلیت ایجاد و مدیریت شبکه های VLAN و محدودیت دسترسی کاربران به آنها.

تجهیزات امنیتی

FIREWALL SOPHOS - XGS- 136

پشتیبانی از تعداد زیادی از پروتکل های شبکه از جمله TCP/IP، UDP، ICMP، HTTP، HTTPS، FTP، SMTP، POP3، IMAP، DNS و…

قابلیت مدیریت ترافیک شبکه و کنترل دسترسی کاربران به سرویس های مختلف.

قابلیت ایجاد قوانین فایروال برای جلوگیری از حملات نفوذی و محافظت از سیستم ها در برابر ویروس ها، نرم افزارهای مخرب و تهدیدات امنیتی دیگر.

پشتیبانی از تکنولوژی های مختلف امنیتی از جمله IPS، IDS، VPN، SSL، و…

قابلیت ایجاد شبکه های خصوصی مجازی (VPN) برای ارتباط امن بین شعب یا دفاتر مختلف.

قابلیت ایجاد کانفیگ های HA (High Availability) برای افزایش قابلیت اطمینان و پایداری سیستم.

قابلیت ایجاد گزارشات و مانیتورینگ ترافیک شبکه و فعالیت های کاربران.

قابلیت ایجاد قوانین و محدودیت های دسترسی برای کاربران و گروه های مختلف.

تجهیزات امنیتی

FIREWALL SOPHOS - XGS-2100

پشتیبانی از تعداد زیادی از پروتکل های شبکه از جمله TCP/IP، UDP، ICMP، HTTP، HTTPS، FTP، SMTP، POP3، IMAP، DNS و…

قابلیت مدیریت ترافیک شبکه و کنترل دسترسی کاربران به سرویس های مختلف.

قابلیت ایجاد قوانین فایروال برای جلوگیری از حملات نفوذی و محافظت از سیستم ها در برابر ویروس ها، نرم افزارهای مخرب و تهدیدات امنیتی دیگر.

پشتیبانی از تکنولوژی های مختلف امنیتی از جمله IPS، IDS، VPN، SSL، و…

قابلیت ایجاد شبکه های خصوصی مجازی (VPN) برای ارتباط امن بین شعب یا دفاتر مختلف.

قابلیت ایجاد کانفیگ های HA (High Availability) برای افزایش قابلیت اطمینان و پایداری سیستم.

قابلیت ایجاد گزارشات و مانیتورینگ ترافیک شبکه و فعالیت های کاربران

تجهیزات امنیتی

FIREWALL SOPHOS - XGS-2300

پشتیبانی از تعداد زیادی از پروتکل های شبکه از جمله TCP/IP، UDP، ICMP، HTTP، HTTPS، FTP، SMTP، POP3، IMAP، DNS و…

قابلیت مدیریت ترافیک شبکه و کنترل دسترسی کاربران به سرویس های مختلف.

قابلیت ایجاد قوانین فایروال برای جلوگیری از حملات نفوذی و محافظت از سیستم ها در برابر ویروس ها، نرم افزارهای مخرب و تهدیدات امنیتی دیگر.

پشتیبانی از تکنولوژی های مختلف امنیتی از جمله IPS، IDS، VPN، SSL، و…

قابلیت ایجاد شبکه های خصوصی مجازی (VPN) برای ارتباط امن بین شعب یا دفاتر مختلف.

قابلیت ایجاد کانفیگ های HA (High Availability) برای افزایش قابلیت اطمینان و پایداری سیستم.

قابلیت ایجاد گزارشات و مانیتورینگ ترافیک شبکه و فعالیت های کاربران.

قابلیت ایجاد قوانین و محدودیت های دسترسی بر اساس آدرس IP، پورت، پروتکل و…

تجهیزات امنیتی

FIREWALL SOPHOS - XGS-3100

پشتیبانی از تعداد زیادی از پروتکل های شبکه از جمله TCP/IP، UDP، ICMP، HTTP، HTTPS، FTP، SMTP، POP3، IMAP، DNS و…

قابلیت مدیریت ترافیک شبکه و کنترل دسترسی کاربران به سرویس های مختلف.

قابلیت ایجاد قوانین فایروال برای جلوگیری از حملات نفوذی و محافظت از سیستم ها در برابر ویروس ها، نرم افزارهای مخرب و تهدیدات امنیتی دیگر.

پشتیبانی از تکنولوژی های مختلف امنیتی از جمله IPS، IDS، VPN، SSL، و…

قابلیت ایجاد شبکه های خصوصی مجازی (VPN) برای ارتباط امن بین شعب یا دفاتر مختلف.

قابلیت ایجاد کانفیگ های HA (High Availability) برای افزایش قابلیت اطمینان و پایداری سیستم.

قابلیت ایجاد گزارشات و مانیتورینگ ترافیک شبکه و فعالیت های کاربران.

قابلیت ایجاد قوانین و محدودیت های دسترسی بر اساس آدرس IP، پورت، پروتکل و…

تجهیزات امنیتی

FIREWALL SOPHOS - XGS- 3300

پشتیبانی از تعداد زیادی از پروتکل های شبکه از جمله TCP/IP، UDP، ICMP، HTTP، HTTPS، FTP، SMTP، POP3، IMAP، DNS 

قابلیت مدیریت ترافیک شبکه و کنترل دسترسی کاربران به سرویس های مختلف.

قابلیت ایجاد قوانین فایروال برای جلوگیری از حملات نفوذی و محافظت از سیستم ها در برابر ویروس ها، نرم افزارهای مخرب و تهدیدات امنیتی دیگر.

پشتیبانی از تکنولوژی های مختلف امنیتی از جمله IPS، IDS، VPN، SSL، و…

قابلیت ایجاد شبکه های خصوصی مجازی (VPN) برای ارتباط امن بین شعب یا دفاتر مختلف.

قابلیت ایجاد کانفیگ های HA (High Availability) برای افزایش قابلیت اطمینان و پایداری سیستم.

قابلیت ایجاد گزارشات و مانیتورینگ ترافیک شبکه و فعالیت های کاربران.

تجهیزات امنیتی

FIREWALL SOPHOS - XGS- 4300

پشتیبانی از تعداد زیادی از پروتکل های شبکه از جمله TCP/IP، UDP، ICMP، HTTP، HTTPS، FTP، SMTP، POP3، IMAP، DNS و…

قابلیت مدیریت ترافیک شبکه و کنترل دسترسی کاربران به سرویس های مختلف.

قابلیت ایجاد قوانین فایروال برای جلوگیری از حملات نفوذی و محافظت از سیستم ها در برابر ویروس ها، نرم افزارهای مخرب و تهدیدات امنیتی دیگر.

پشتیبانی از تکنولوژی های مختلف امنیتی از جمله IPS، IDS، VPN، SSL، و…

قابلیت ایجاد شبکه های خصوصی مجازی (VPN) برای ارتباط امن بین شعب یا دفاتر مختلف.

قابلیت ایجاد کانفیگ های HA (High Availability) برای افزایش قابلیت اطمینان و پایداری سیستم.

تجهیزات امنیتی

FIREWALL SOPHOS - XGS- 4500

پشتیبانی از تعداد زیادی از پروتکل های شبکه از جمله IPv4، IPv6، TCP، UDP، ICMP، HTTP، HTTPS، FTP، SMTP، POP3، IMAP، DNS، DHCP، SIP و RTP.

قابلیت ایجاد قوانین فایروال برای محدود کردن دسترسی کاربران به سرویس ها و برنامه های مختلف.

قابلیت تشخیص و جلوگیری از حملات DDoS، DoS، ورود ناشناخته، حملات XSS و SQL Injection.

قابلیت ایجاد VPN برای ایجاد ارتباط امن بین شبکه های مختلف.

قابلیت ایجاد چندین زون امنیتی برای جداسازی شبکه های مختلف از یکدیگر.

قابلیت ایجاد گزارشات و لاگ های دقیق از ترافیک شبکه و رویدادهای امنیتی.