طراحی زیرساخت

همسویی فناوری‌اطلاعات و کسب و کار در دنیای امروز و محیط اقتصادی پویا و شدیدا رقابتی، توانسته است، به یکی از بازیگران اصلی و مهم تبدیل گردد و جایگاه خود را تا رسیدن به یک سرمایه استراتژیک ارتقا دهد. فناوری‌اطلاعات می‌تواند یک سازمان را به سمت نوآوری، افزایش بهره وری و تولید ارزش برای مشتریان هدایت کند و به عنوان یک مزیت رقابتی مطرح گردد. باتوجه به اهمیت بی بدیل فناوری اطلاعات، بدیهی است که به کارگیری مؤثر آن مسائل و چالش های متعددی را نیز به دنبال داشته باشد. 

طراحی زیرساخت

چرا زیرساخت‌ ؟

یکی از مهمترین چالش ها، میزان و نحوه‌ی همسویی فناوری‌اطلاعات با کسب و کار است. فناوری‌اطلاعات به عنوان یک شریک باکلاس بالاتر برای کسب و کار که حرف‌های بیشتر و مهمتری برای گفتن دارد پذیرفته می‌شود. شریکی که میتوان سخن آن را در زمان تدوین استراتژی سازمانی نیز شنید و به آن ترتیب اثر داد (نه صرفا  پیشنهاد دهنده ای برای خلق ارزش و بهبود عملیات کسب وکار). بررسی اثرات ایده‌ها و میزان وابستگی بین آنها در تعامل بین فناوری‌اطلاعات و کسب و کار از دیگر وظایف فناوری اطلاعات است. فناوری‌اطلاعات لازم است در عمل توانمندی خود را نشان دهد و بر اساس ساختارهای انعطاف‌پذیر به نیازهای کسب و کار، به سرعت و مقرون به صرفه پاسخ دهد. تا سازمان با استناد به آن بتواند در مسیر صحیح رو به جلو حرکت کند.

در حوزه زیر‌ساخت فناوری‌اطلاعات کجا هستیم؟

 در شرکت مفتاح‌رایانه‌افزار با بهره‌گیری از زبده‌ترین تیم فنی سعی بر آن شده است که، ارائه زیرساخت‌های مهم و حیاتی در سریع‌ترین زمان و مطلوب‌ترین حالت به سرانجام برسد. به‌طوریکه می‌توان ادعا کرد که، شرکت مفتاح‌رایانه‌افزار یکی از ۵ شرکت برترحوزه خدمات زیر ساخت است.

مراحل تدوین زیرساخت؟

ارزیابی، برنامه ریزی ،طراحی، ساخت و راه‌اندازی عملیات، اولویت‌بندی تجزیه و تحلیل گزارشات

برنامه‌ریزی در زیر‌ساخت چگونه صورت می‌گیرد؟

توجه و تمرکز ویژه روی هزینه‌های عملیاتی (CAPEX)، به جای هزینه کل مالکیت (TCO) – تخمین ضعیف برآورد هزینه ساخت.

طراحی بیش از حد پیچیده با قابلیت اطمینان کم و بی توجهی به اثرات طراحی‌های زمانبر.