آکادمی مفتاح

مرکز آموزش تخصصی مفتاح، با بهره گیری از اساتید برجسته و با رویکرد برگزاری دوره های روزآمد مورد نیاز بازار در محورهای کلی زیر آماده ارایه خدمات آموزشی (حضوری و آنلاین) به مدیران و کارشناسان محترم می باشد:

 آموزش فنی تجهیزات زیرساخت شبکه، امنیت اطلاعات، مراکز داده، هوشمندسازی

آموزش دوره های بین المللی رایج و بروز فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار کارگاه های علمی فناوری های نوین عرصه مدیریت و تحول دیجیتال سازمانی مطابق با سرفصل های جهانی و مدارک حرفه ای

آموزشهای پیشرفته مدیریت راهبردی، معماری سازمانی و بهبود فرایند و تحلیل راهبردی داده محور کسب و کار سازمانی ویژه سازمانهای گسترده و ترکیبی

ماموریت

ماموریت این شرکت آموزش به نیرو‌های متخصص در حوزه IT است.

چشم انداز

رشد و پیشرفت در زمینه آموزش

صلاحیت ها

آموزشگاه در حوزه IT

همکاران راهبردی

اساتید مجرب و با تجربه و بهترین آموزشگاه های حوزه IT

تقویم آموزشی

تقویم برگزاری دوره‌های آموزشی

دوره های آموزشی

اساتید و مدرسین

دکتر شاکری

فناوری اطلاعات

دکتر رحمدل

فناوری اطلاعات