تلفن: 42922-021
صدای مشتری: 88844430-021
ایمیل: info‌@‌mef‌tah‌.c‌om
ورود به تیکتینگ ثبت نام
اخبار/مقالات

نحوه نصب نرم افزار اودو

با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون ، OpenERP (یا به اصطلاح اکنون Odoo نامیده می شود) یک سیستم اتوماسیون اداری و سیستم ERP مدولار است که با نیازهای کسب و کار شما سازگار است و به شما این امکان را می دهد که تجارت خود را همانطور که می خواهید مدیریت کنید.اگر مراحل بسیار ساده ای که در زیر توضیح داده شده را دنبال کنید ، نصب Odoo 14 روی Ubuntu 20.04 VPS باید حدود ده دقیقه طول بکشد. شروع کنیم.

پیش نیازهای نصب نرم افزار اودو

Ubuntu 20.04 VPS - با 2 گیگابایت حافظه یا بالاتر (ما برای این امر از Ubuntu SSD 2 VPS مدیریت شده خود استفاده خواهیم کرد)
-پایتون 3
PostgreSQL -
 Apache 2 - با ماژول های proxy و proxy_http فعال است
- دسترسی SSH با امتیازات ریشه یا دسترسی به کاربر ریشه. ما به همه کاربران خود دسترسی کاملی به VPS های خود می دهیم.

مرحله 1 - شروع کار

با وارد کردن این دستور در جلسه ترمینال خود، با SSH به عنوان کاربر ریشه یا به عنوان یک کاربر سودو وارد Ubuntu 20.04 VPS خود شوید:

ssh root@IP_Address -p Port_number

مطمئن شوید که IP_Address و Port_number را با مقادیر مربوطه جایگزین کرده اید. پورت SSH پیش فرض 22 است ، اما ممکن است سرور شما یک پورت متفاوت داشته باشد.

با دستور زیر می توانید نسخه Ubuntu نصب شده بر روی سرور خود را بررسی کنید:

cat /etc/issue

شما باید این خروجی را دریافت کنید:

Ubuntu 20.04.1 LTS \n \l

پس از ورود به سیستم، دستور زیر را اجرا کنید تا تمام بسته های سیستم عامل نصب شده را به آخرین نسخه موجود به روز کنید:

sudo apt update 
sudo apt upgrade

مرحله 2 - سرور PostgreSQL را نصب کنید

نرم افزار اودو برای ذخیره اطلاعات خود به یک پایگاه داده PostgreSQL نیاز دارد ، بنابراین برای سرویس دهی و پذیرش عملیات پایگاه داده مجبور به نصب سرور PostgreSQL هستیم. برای نصب PostgreSQL ، دستور زیر را اجرا می کنیم:
apt install postgresql
پس از نصب ، سرور PostgreSQL شروع و فعال می شود تا به طور خودکار از هنگام راه اندازی سرور شروع شود.

مرحله 3 - نصب Odoo 14

ما Odoo را در یک محیط مجازی نصب خواهیم کرد. ما باید بسته ها و وابستگی های زیر را که برای نصب Odoo 14 لازم است نصب کنیم. این شامل پایتون و چندین افزونه است که برای کار صحیح Odoo لازم است:
sudo apt install build-essential git nodejs node-less npm python3-pip python3-dev python3-venv python3-wheel python3-setuptools libpq-dev libldap2-dev libsasl2-dev libxslt1-dev 
در مرحله بعدی ، ما باید یک کاربر سیستم جدید برای نمونه Odoo 14 خود و یک کاربر جدید PostgreSQL با همین نام ایجاد کنیم. می توانید نام کاربر خود را هر طور که دوست دارید بنویسید ، اما ما یک کاربر به نام odoo14 ایجاد می کنیم و / opt / odoo14 را به عنوان دایرکتوری اصلی آن تعریف می کنیم:
sudo useradd -m -d /opt/odoo14 -U -r -s /bin/bash odoo14
sudo su - postgres -c "createuser -s odoo14"
به کاربر odoo14 که در مرحله قبل ایجاد کرده ایم بروید:
sudo su - odoo14
کد منبع Odoo 14 را از مخزن Odoo GitHub شبیه سازی کنید:
git clone https://www.github.com/odoo/odoo --depth 1 --branch 14.0 /opt/odoo14/odoo
یک محیط مجازی جدید پایتون به عنوان کاربر odoo14 ایجاد کنید:
cd /opt/odoo14
python3 -m venv odoo14-venv
محیط مجازی را فعال کنید:
source odoo14-venv/bin/activate
تمام وابستگی های Odoo در پرونده Requisation.txt ذکر شده است که در فهرست / opt / odoo14 / odoo قرار دارد. علاوه بر این ، ما باید بسته چرخ را با استفاده از pip نصب کنیم. برای نصب همه اینها از داخل محیط مجازی ، دستورات زیر را اجرا کنید:
(odoo14-venv) $ pip3 install wheel
(odoo14-venv) $ pip3 install -r odoo/requirements.txt
پس از اتمام نصب ، می توانیم از محیط مجازی خارج شده و با استفاده از این دستور به کاربر sudo یا root برگردیم:
(odoo14-venv) $ deactivate && exit
دستورات زیر اختیاری هستند و اگر می خواهید از ماژول های سفارشی برای نمونه Odoo استفاده کنید، می توانند استفاده شوند. بهترین روش نصب ماژولهای سفارشی Odoo در یک شاخه جداگانه است. بنابراین ما یک دایرکتوری جدید برای ماژول های سفارشی ایجاد می کنیم و مالکیت آن را به کاربر odoo14 تغییر می دهیم.
mkdir /opt/odoo14/odoo/custom-addons
chown odoo14: /opt/odoo14/odoo/custom-addons
برای اهداف اشکال زدایی ، ما یک پرونده ورود به سیستم برای نمونه جدید Odoo 14 ایجاد می کنیم و مالکیت آن را به کاربر odoo14 تغییر می دهیم:
mkdir /var/log/odoo14 
touch /var/log/odoo14/odoo.log
chown -R odoo14: /var/log/odoo14/

ما همچنین باید یک پرونده پیکربندی برای نمونه Odoo 14 ایجاد کنیم:

nano /etc/odoo14.conf


در فایلی که تازه باز کردیم، خطوط زیر را اضافه کنید:

[options] admin_passwd = master_password db_host = False db_port = False db_user = odoo14 db_password = False xmlrpc_port = 8069 logfile = /var/log/odoo14/odoo.log addons_path = /opt/odoo14/odoo/addons,/opt/odoo14/odoo/custom-addons
فراموش نکنید که master_password را تغییر دهید و از یک رمز عبور قوی استفاده کنید. می توانید از طریق خط فرمان یک رمزعبور قوی ایجاد کنید. پرونده پیکربندی Odoo 14 را ذخیره کرده و ببندید.

یک فایل systemd unit ایجاد کنید که بتوانیم از آن برای اجرای نمونه Odoo 14 خود به عنوان سرویس استفاده کنیم.

فایلی به نام odoo14.service ایجاد کنید و با استفاده از ویرایشگر متن مورد علاقه خود آن را باز کنید:
nano /etc/systemd/system/odoo14.service

خطوط زیر را اضافه کنید:

[Unit] Description=Odoo14 Requires=postgresql.service After=network.target postgresql.service [Service] Type=simple SyslogIdentifier=odoo14 PermissionsStartOnly=true User=odoo14 Group=odoo14 ExecStart=/opt/odoo14/odoo14-venv/bin/python3 /opt/odoo14/odoo/odoo-bin -c /etc/odoo14.conf StandardOutput=journal+console [Install] WantedBy=multi-user.target

برای خواندن پیکربندی سرویس ایجاد شده ، دستور زیر را برای systemd اجرا کنید:

- systemctl daemon-reload

- سرویس Odoo 14 را شروع کنید:

- systemctl start odoo14

- نمونه Odoo 14 را برای شروع خودکار در بوت سرور فعال کنید:

- systemctl enable odoo14

- برای بررسی و تأیید وضعیت سرویس Odoo 14 ما ، دستور زیر را اجرا کنید:

- systemctl status odoo14

- شما باید خروجی زیر را دریافت کنید:

#systemctl status odoo14 ● odoo14.service - Odoo14 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/odoo14.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Fri 2020-10-02 16:51:41 UTC; 12s ago Main PID: 29627 (python3) Tasks: 4 (limit: 19101) Memory: 58.3M CGroup: /system.slice/odoo14.service └─29627 /opt/odoo14/odoo14-venv/bin/python3 /opt/odoo14/odoo/odoo-bin -c /etc/odoo14.conf

اگر می خواهید یک نمونه Odoo دیگر نصب کنید ، می توانید تمام مراحل این بخش را تکرار کنید. فراموش نکنید که برای کاربر دوم Odoo ، سومین کاربر Odoo و غیره از نام دیگری استفاده کنید. می توانید نام کاربری را به هر شکلی که می خواهید بنویسید ، فقط فراموش نکنید که یک کاربر PostgreSQL را با همین نام ایجاد کنید.

 مرحله 4 - راه اندازی Apache به عنوان پروکسی معکوس

 اگر فقط با استفاده از یک آدرس IP نیاز به دسترسی به Odoo دارید ، با نصب Odoo 14 در اوبونتو 20.04 کار شما تمام می شود. با استفاده از آدرس IP خود در درگاه پیش فرض ، 8069 ، می توانید به آن در مرورگر وب خود دسترسی پیدا کنید.

با این حال ، اگر نام دامنه معتبری دارید و می خواهید به جای تایپ کردن آدرس IP و شماره پورت در URL ، برای دسترسی به نمونه Odoo 14 خود از آن استفاده کنید ، باید پروکسی معکوس تنظیم کنید. ما برای دستیابی به آن وظیفه در این آموزش از Apache استفاده خواهیم کرد.

Apache به عنوان پرکاربردترین و کاربرپسندترین نرم افزار وب سرور در نظر گرفته شده است. سریع ، ایمن ، قابل اعتماد است و بسته به نیاز شما به راحتی قابل تنظیم است.

برای نصب Apache بر روی سرور ، دستور زیر را اجرا کنید:

apt install apache2

پس از اتمام نصب ، با استفاده از دستور زیر Apache را فعال کنید تا به طور خودکار هنگام راه اندازی سیستم شروع شود:

systemctl enable apache2

برای تأیید در حال اجرا بودن Apache ، مرورگر وب خود را باز کرده و آدرس IP سرور خود را وارد کنید (به عنوان مثال http://111.222.333.444). اگر Apache با موفقیت نصب شد ، باید پیامی را ببینید که "این کار می کند!".

با استفاده از دستورات زیر ماژول های proxy و proxy_http را در Apache فعال کنید:

a2enmod proxy a2enmod proxy_http

یک پرونده پیکربندی جدید Apache برای دامنه خود ایجاد کنید:

nano /etc/apache2/sites-available/yourdomain.com.conf

نام فایل فوق را با استفاده از نام دامنه ثبت شده خود وارد کنید. سپس پرونده را باز کرده و خطوط زیر را اضافه کنید:

ServerName yourdomain.com ServerAlias www.yourdomain.com ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/yourdomain-error.log CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined ProxyRequests Off Order deny,allow Require all granted ProxyPass / http://yourdomain.com:8069/ ProxyPassReverse / http://yourdomain.com:8069/ Order allow,deny Require all granted

فراموش نکنید که همه وقایع yourdomain.com را با نام دامنه ثبت شده واقعی خود جایگزین کنید.

پیکربندی Apache تازه ایجاد شده را فعال کنید:

a2ensite yourdomain.com

در آخر ، Apache را مجدداً راه اندازی کنید تا تغییرات اعمال شود:

service apache2 restart

اکنون می توانید با نام دامنه خود در http://yourdomain.com به نمونه Odoo 14 دسترسی پیدا کنید. با استفاده از مرورگر وب مورد علاقه خود http://yourdomain.com را باز کنید و به طور خودکار به http://yourdomain.com/web/database/manager هدایت خواهید شد. از آنجا ، می توانید نصب Odoo را با استفاده از جادوگر راه اندازی آنها به پایان برسانید.

یک پایگاه داده جدید Odoo ایجاد کنید:

odoo_meftah_db

وارد قسمت Odoo back-end شوید. اکنون می توانید ماژول های جدید ، کاربران جدید اضافه کنید ، تنظیمات را تغییر دهید و غیره
آنچه در آن وجود دارد همین است! شما هم اکنون با نصب موفق Odoo 14 در Ubuntu 20.04 VPS خود در حالی که از Apache به عنوان پروکسی معکوس نیز استفاده می کنید. شما همچنین می توانید موارد دیگری از Odoo را به راحتی تنظیم کنید.

meftah_odoo14-2-1536x554.pngmeftah_odoo14-3

امتیاز دهید:
(۵.۰ / ۵)
تعداد آرا: ۱
برچسب ها:
۸ آذر ۱۳۹۹     بازدید: ۵۶۸     دسته بندی: مقالات آموزشی، معرفی راهکار، معرفی نرم افزار
درج دیدگاه
- برای درج دیدگاه میتوانید بصورت مهمان نظر بگذارید یا عضو شوید یا وارد شوید.
نام: *
آدرس ایمیل:
متن دیدگاه: *
ارسال
از نو
۲۴
تجهیزات ذخیره‌سازی
۲۳
سرورDL380G9
۲۳
ذخیره‌سازی داده
۱۶
سرورهای ذخیره‌سازی
۱۵
اخبار امنیت اطلاعات
۶
سرورDL380 G9
۶
قیمت SSD
۶
Intel
۵
فضای ذخیره‌سازی SSD
۵
دستگاه های IoT
۵
خرید SSD
۵
حافظه SSD
۵
درایوهای SSD
۴
NVMe
۴
اینتل
تمامی حقوق برای شرکت مفتاح رایانه افزار (سهامی خاص) محفوظ میباشد.
کاربر مهمان
پشتیبان آفلاین
ثبت نام
ورود
قبلاً در سایت عضو نشده اید؟
رمز عبور خود را فراموش کردید؟

برقراری ارتباط با پشتیبان آنلاین، در ساعات کاری مهیاست. اما اکنون میتوانید تیکت ایجاد کنید یا جهت ارسال ایمیل به مفتاح فرم زیر را پر کنید؛ ما در اسرع وقت پاسخ میدهیم.

5 پیام جدید!
خانه خدمات محصولات مرکز دانش دوره های آموزشی سامانه پرسش و پاسخ فرهنگ واژگان تخصصی اخبار و مقالات چندرسانه‌ای ویدئو ها دانلود ها درباره ما همکاری با ما فرصت های شغلی تماس با ما ناحیه کاربری تیکت های پشتیبانی ایجاد تیکت تنظیمات کاربری
رسانه مفتاح
مرکز دانش

لطفاً تست هویت سنجی را تکمیل نمایید.

انصراف