• en
  • fa

Storage

امروزه اطلاعات و دیتای هر سازمان (شامل آرشیو اسناد اداری، اطلاعات شرکت و پروژه ها ،دیتای مربوط به نرم افزار های مالی و … ) از پر اهمیت ترین بخش ها می باشد. از این رو روش های حفاظت از اطلاعات بـه طور قابل توجهی تغییرکرده اند، و پشتیبان گیری از این اطلاعات پر ارزش از مهمترین فرایند های یک سازمان می باشد. ذخیره سازی اطلاعات از مهمترین فاکتور ها در طراحی شبکه های سازمانی روش های ذخیره سازی اطلاعات و ایجاد فضای مناسب برای نگهداری از دیتای مجموعه می باشد که علاوه بر قابل اطمینان بودن دارای امنیت بالا و مدیریت آسان باشد. از انواع تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات میتوان به  DAS / SAN / NAS اشاره کرد. که هر کدام با توجه به نیازهای سازمان ها و شرکت های بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.