• en
  • fa

Collaboration

با توجه به گسترش روزافزون تجارت جهانی و ضرورت ایجاد رابطه پایدار و بر خط با زنجیره ی شرکا، تامین کنندگان ، سرمایه گذاران و مشتریان و نیز ارتباطات درون سازمانی و پر هزینه بودن روش های سنتی ارتباطات ، داشتن راهکاری که بتواندنیازهای سازمان را به صورت جامع پاسخ دهد ، رخ می نماید. شرکت مفتاح رایانه افزار با ارائه راهکارهای ویدئویی و صوتی و با تکیه بر قدرت ارتباطات از طریق ویدئو و صوت، فراتر از راه های ارتباطی سنتی، باعث گسترش تجارت شما خواهد شد. به این ترتیب، هر کسی می تواند: ضمن پیغام رسانی های پیشرفته، یکپارچه و هدفمند از طریق ایمیل، وب و کاربران سیار با قرارگرفتن تمامی پیغام های صوتی، فکس و ایمیل در یک مکان ، با استفاده از هر دستگاه به ضبط ویدئو بپردازد، محتوا را به فرم های مختلف تبدیل کند تا بر روی هر دستگاه قابل مشاهده باشد و محتوای مورد نیاز را در سراسر سازمان به اشتراک بگذارد.