ملزومات و زیرساخت های شبکه

ارائه تجهیزات و زیرساخت های شبکه (اکتیو ، پسیو) از کمپانی های برتر دنیا در کنار استاندارد ها و گواهینامه های نصب و راه اندازی