• en
 • fa

Virtualization

امروزه یکي از چالشهاي سازمانهاي بزرگ، خرابي شبکه، مشکلات سخت افزاري و نرم افزاري، عدم تجمیع داده ها و فایلهاي سازمان، مشکلات تهیه نسخه پشتیبان اطلاعات و ... است که می تواند منجر به توقف کلی فعالیتهاي سازمان گردد. اگرچه ممکن است این مشکلات براي زمان کوتاهی رخ دهند، اما نتایج آن براي سازمان زیان آور و پر هزینه خواهد بود. راه حل های مجازی مفتاح این امکان را برای مشتریان ایجاد مینماید تا علاوه بر اطمینان از محیط مجازی امن، لذت کاهش منابع فیزیکی شبکه و اطمینان از مدیریت یکپارچه را تجربه نمایند. کارنامه موفق و مشتریان راضی گویای قدرت بالای شرکت در پیاده سازی امنیت و راهکارهای مجازی متناسب با نیاز مشتریان می باشد.

محصولات VMware برای پوشش دادن به چهار نیاز طراحی و ارایه می شوند:

 • محیط های تولید و تست نرم افزار ( Testing and Development Environments )
 • انسجام سرورها و کاهش هزینه ها ( Server consolidation & containment )
 • مدیریت کامپیوترهای شخصی ( Desktop Management )
 • تداوم سرویس دهی ( Business continuity )

سطوح مجازی سازی:

 • در سطح سرور ( Server Virtualization )
 • در سطح کامپیوترهای شبکه ( Desktop Virtualization )
 • در سطح برنامه های کاربردی ( Application Virtualization )

خدمات مجازی سازی:

 • Network
 • Server
 • (Desktop (VDI
 • Storage
 • Application
 • OS & Cloud