• en
 • fa

Security

با توجه به روند دنیای IT و توسعه شبکه ها و نیز اهمیت یافتن داده ها ، ضرورت مراقبت از آنها به عنوان ارزشمندترین دارایی سازمان خود را نمایان می کند با توجه به درک این موضوع ایجاد یک مرکز پایش فعالیت های عملیاتی امنیت شبکه امری اجتناب ناپذیر است ، راهکاری منطقی جهت متمرکز نمودن فرایندهای دفاع سایبری در جهت پیشگیری(Prevention)، شناسایی(Detection)، حفاظت(Protection)، و پاسخگویی(Response)، در مقابل خطرات، تهدیدات و حوادث ـ می تواند بهترین گزینه برای مدیران یک سازمان باشد. دپارتمان امنیت اطلاعات شرکت مفتاح رایانه افزار با تکیه بر سالها تجربه ارزنده و توانمندی شرکای تجاری خود آماده ارائه خدمات مشاوره در زمینه های ذیل می باشد:
 • ارزیابی ریسک و آسیب پذیری ( Vulnerability and Risk Assessment )
 • ارزیابی لطمات و روند قانونی ( Forensics, damage assessment )
 • مدیریت رخداد و حوادث ( Event & Incident Management )
 • طرح تداوم کسب و کار ( Business Continuity Plan )
 • مدیریت پیکربندی ( Configuration Management )
 • مانیتورینگ جامع ( Compliance Monitoring )
 • پاسخ گویی به حوادث ( Incident Response )

خدمات مرکز عملیات امنیت (SOC )مفتاح

دپارتمان امنیت اطلاعات شرکت مفتاح رایانه افزار با تکیه بر سالها تجربه ارزنده و توانمندی شرکای تجاری خود آماده ارائه خدمات مشاوره در زمینه های ذیل می باشد:

 • بازدید از سایت مشتـری و بررسـی تجهیزات شبکه
 • محاسبـــه مـیزان EPS هریک از تجهیزات شبـکه
 • طراحي فیــزیـکي مـرکز عملیات امنیـت
 • پیاده سازي طرح و آموزش راهبران سیستم