نظارت، پیاده سازی و اجرا امنیت

نظارت، پیاده سازی و اجرا امنیت در دیتاسنتر و شبکه نیازمند داشتن ارزیابی دقیق و مستندات کامل به همراه مشاوره و طراحی اصولی امنیتی است. شرکت مفتاح رایانه افزار در این راستا آماده ارائه خدمات به شرح زیر است:
زمینه فعالیت ردیف خدمات شرح خدمات
نظارت، پیاده سازی و اجرا امنیت  1 پیاده سازی امنیتی اتاق های سرور و دیتاسنتر نظارت بر امن سازی فیزیکی دیتاسنتر مانند: دوربین مداربسته، دزدگیر، درب ضد سرقت و...
 2 پیاده سازی و اجرا امنیتی اتصالات فیزیکی نظارت بر امن سازی اتصالات فیزیکی و انجام تست نفوذ مانند: حذف نودهای اضافه، در دسترس نبودن اتصالات و…
3 نظارت، پیاده سازی و اجرا امنیتی شبکه LAN امن سازی شبکه LAN و انجام تست نفوذ مانند: DHCP Hardening, STP Hardening, VLAN Hardening و...
4 نظارت، پیاده سازی و اجرا امنیتی سرور و سرویس امن سازی سرورها و سرویس ها و انجام تست نفوذ مانند: استفاده از ،AAAامن سازی سرویس های Web, DC, DNS و...
5 نظارت، پیاده سازی و اجرا امنیتی شبکه بی سیم امن سازی شبکه بی سیم و انجام تست نفوذ مانند: mac binding, Hide SSID, Tunneling و....
6 نظارت، پیاده سازی و اجرا مهندسی اجتماعی نظارت، پیاده سازی و اجرا امور مربوط به مهندسی اجتماعی مانند: حفاظت از کلمات عبور، دسترسی های سازمانی و...
7 نظارت، پیاده سازی و اجرا امنیت برنامه های کاربردی امن سازی برنامه های کاربردی مانند: تغییر پورت های مخرب، برقراری ارتباط امن، تغییر کلمات عبور پیش فرض و...
8 نظارت، پیاده سازی و اجرا امنیتی سرویس های برون سازمانی امن سازی سرویس های برون سازمانی و انجام تست نفوذ مانند: SSL, IPSec, Https و...
9 نظارت، پیاده سازی و اجرا امنیتی سیستم های مدیریتی امن سازی سیستم های مدیریتی شبکه و انجام تست نفوذ مانند: امن سازی برقراری ارتباطات مدیریتی و...
10 نظارت، پیاده سازی و اجرا امنیتی اتصالات برون سازمانی امن سازی نقاط اتصال به شبکه برون سازمانی و انجام تست نفوذ مانند: امن سازی ارتباطات در Internet, MPLS و...
11 نظارت، پیاده سازی و اجرا امنیتی مرز شبکه امن سازی لبه مرزی شبکه و انجام تست نفوذ مانند: Router Hardening, Web Filtering, Accounting و...
12 نظارت، پیاده سازی و اجرا امنیتی بستر مجازی امن سازی بستر مجازی و انجام تست نفوذ مانند: ESX Hardening, vCenter Hardening و...
13 نظارت، پیاده سازی و اجرا امنیتی دستگاه های ذخیره سازی امن سازی دستگاه های ذخیره سازی و انجام تست نفوذ مانند: فایروال در لایه Anti-Virus ،Storage و...
14 نظارت، پیاده سازی و اجرا امنیتی شبکه دیتاسنتر نظارت، پیاده سازی و اجرا امنیت در شبکه دیتاسنتر و انجام تست نفوذ مانند: NAM-WAF-IDS-IPS-ASASM و...
15 نظارت، پیاده سازی و اجرا امنیتی شبکه ذخیره سازی امن سازی شبکه ذخیره سازی و انجام تست نفوذ مانند: Zoning, VSANing, DCB و...
16 نظارت، پیاده سازی و اجرا امنیتی نقاط نهایی شبکه امن سازی نقاط نهایی شبکه و انجام تست نفوذ مانند: آنتی ویروس Hardening Port ، anti-malware و...
17 نظارت، پیاده سازی و اجرا سیستم پشتیبان گیری نظارت، پیاده سازی و اجرا سیستم پشتیبان گیری مانند: نرم افزار، ،Tapeمکانیزم های , deduplication و...
18 نظارت، پیاده سازی و اجرا SOC نظارت، پیاده سازی و اجرا SOC مطابق با محیط، تجهیزات و نیازهای کارفرما
19 نظارت، پیاده سازی و اجرا ISMS نظارت، پیاده سازی و اجرا ISMS مطابق با محیط، تجهیزات و نیازهای کارفرما