مشاوره و طراحی امنیت

برقراری امنیت در دیتاسنتر و شبکه سبب پائین آمدن خطر ریسک و بالا رفتن سطح امنیت می گردد، انجام این امر مستلزم دریافت خدمات مشاوره و طراحی امنیتی است. اما پیش نیاز این امر مشاوره و طراحی اصولی دیتاسنتر و شبکه، و ارزیابی دقیق و جمع آوری مستندات می باشد. شرکت مفتاح رایانه افزار در راستای برقراری امنیت در دیتاسنتر و شبکه آماده ارائه خدمات زیر می باشد:
زمینه فعالیت ردیف خدمات شرح خدمات
مشاوره و طراحی امنیت  1 مشاوره و طراحی امنیت فیزیکی دیتاسنتر مشاوره و طراحی در امن سازی فیزیکی دیتاسنتر مانند: دوربین مداربسته، دزدگیر، درب ضد سرقت، ISMS ,SOC و...
 2 مشاوره و طراحی امنیتی اتصالات فیزیکی مشاوره و طراحی در امن سازی اتصالات فیزیکی مانند: حذف نودهای اضافه، در دسترس نبودن اتصالات و کابل ها و...
3 مشاوره و طراحی امنیتی شبکه LAN مشاوره و طراحی در امن سازی شبکه LAN مانند: DHCP Hardening , STP Hardening, VLAN Hardening و...
4 مشاوره و طراحی امنیتی سرورها و سرویس ها مشاوره و طراحی در امن سازی سرورها و سرویس ها مانند: ارتباط امن با سرورها، غیرفعال کردن پورت ها و سرویس های مخرب و...
5 مشاوره و طراحی امنیتی شبکه بی سیم مشاوره و طراحی در امن سازی شبکه بیسیم مانند: mac binding, Hide SSID, Tunneling و...
6 مشاوره و طراحی و مهندسی اجتماعی مشاوره، طراحی و آموزش پرسنل در زمینه مهندسی اجتماعی مانند: حفاظت از کلمات عبور، دسترسی های سازمانی و...
7 مشاوره و طراحی امنیتی برنامه های کاربردی مشاوره و طراحی در امن سازی برنامه های کاربردی مانند: تغییر پورت های مخرب، تغیر نام های کاربری پیش فرض و...
8 مشاوره و طراحی امنیتی سرویس های برون سازمانی مشاوره و طراحی در امن سازی سرویس های برون سازمانی مانند: SSL, IPSec, Https و...
9 مشاوره و طراحی امنیتی سیستم های مدیریتی مشاوره و طراحی در امن سازی سیستم های مدیریتی شبکه مانند: امن سازی برقراری ارتباطات مدیریتی، مانیتورینگ و...
10 مشاوره و طراحی امنیتی اتصالات برون سازمانی مشاوره و طراحی در امن سازی نقاط اتصال به شبکه برون سازمانی مانند: امن سازی ارتباطات در Internet, MPLS و...
11 مشاوره و طراحی امنیتی مرز شبکه مشاوره و طراحی در امن سازی لبه مرزی شبکه مانند: Router Hardening, Web Filtering, Accounting و...
12 مشاوره و طراحی امنیتی بستر مجازی مشاوره و طراحی در امن سازی بستر مجازی مانند: VDI Hardening, ESX Hardening, vCenter Hardening و...
13 مشاوره و طراحی امنیتی دستگاه های ذخیره سازی مشاوره و طراحی در امن سازی دستگاه های ذخیره سازی مانند: فایروال در لایه Anti-Virus ،LUN Mapping ،Storage و...
14 مشاوره و طراحی امنیتی شبکه دیتاسنتر مشاوره و طراحی در امنیت شبکه دیتاسنتر مانند: سرویس ماژول های NAM-WAF-IDS-IPS-ASASM و...
15 مشاوره و طراحی امنیتی شبکه ذخیره سازی مشاوره و طراحی در امن سازی شبکه ذخیره سازی مانند: Zoning, VSANing, DCB و...
16 مشاوره و طراحی SOC مشاوره و طراحی SOC مطابق با محیط، تجهیزات و نیازهای کارفرما
17 مشاوره و طراحی ISMS مشاوره و طراحی ISMS در تمام سازمان