• en
  • fa

ارزیابی و تهیه مستندات

به منظور ارائه خدماتی برتر و با کیفیت در زمینه دیتاسنتر، شبکه و امنیت اولین گام ارزیابی، مستندسازی و ایجاد اطلاعات طبقه بندی شده است، به همین مقصود شرکت مفتاح رایانه افزار آماده ارائه خدمات زیر در این زمینه می باشد:
زمینه فعالیت ردیف خدمات شرح خدمات
ارزیابی و تهیه مستندات  1 بررسی و مستندسازی اتاق های سرور و دیتاسنتر ایجاد فایل های مستند مربوط به وضعیت فعلی بخش های مختلف دیتاسنتر مانند: اطفاء حریق، UPS ،Cooling و...
 2 بررسی و مستندسازی اتصالات فیزیکی ایجاد فایل های مستند مربوط به وضعیت اتصالات فیزیکی مانند: مسیر کابل، پچ کورد، سینی، لدر و...
3 بررسی و مستندسازی شبکه LAN ایجاد فایل های مستند مربوط به وضعیت شبکه LAN مانند: وضعیت پورتها، لایه های شبکه، VLAN, STP و...
4 بررسی و مستندسازی سرورها و سرویس ها ایجاد فایل های مستند مربوط به وضعیت سرورها و سرویس های موجود مانند: نوع و سخت افزارها، سیستم عامل، نوع سرویس و پورتها و...
5 بررسی و مستندسازی شبکه بیسیم ایجاد فایل های مستند مربوط به وضعیت شبکه بی سیم مانند: محل قرارگیری آنتن ها، نحوه ارتباط آنتن ها با شبکه داخلی، پهنای باند لینک ها، وضعیت امنیت ارتباطات و…
6 بررسی و مستندسازی مهندسی اجتماعی ایجاد فایلهای مستند مربوط به وضعیت پرسنلی و مهندسی اجتماعی مانند: میزان اطلاعات، حساسیت کارکنان و...
7 بررسی و مستندسازی برنامه های کاربردی ایجاد فایل های مستند مربوط به وضعیت برنامه های کاربردی: نوع نرم افزار، پورت های موردنیاز، کاربران مربوطه و...
8 بررسی و مستندسازی سرویس های برون سازمانی ایجاد فایل های مستند مربوط به وضعیت سرویس های برون سازمانی مانند: VPN ،Web ،Mail و..
9 بررسی و مستندسازی سیستم های مدیریتی ایجاد فایل های مستند مربوط به وضعیت سیستم های مدیریتی مانند: مانیتورینگ شبکه، کنسول های دسترسی تجهیزات و...
10 بررسی و مستندسازی نقاط اتصالات برون سازمانی ایجاد فایل های مستند مربوط به وضعیت نقاط اتصال به شبکه برون سازمان مانند: Internet, Intranet, MPLS و...
11 بررسی و مستندسازی مرز شبکه ایجاد فایل های مستند مربوط به وضعیت مرز شبکه مانند: روتر یا UTM مرز شبکه، IDS ،IPS ،WAF و...
12 بررسی و مستندسازی بستر مجازی ایجاد فایل های مستند مربوط به وضعیت بستر مجازی مانند: ,…ESX, vCenter, SRM, Hyper-V, VD
13 بررسی و مستندسازی دستگاه های ذخیره سازی ایجاد فایل های مستند مربوط به وضعیت دستگاه های ذخیره سازی مانند: نوع ،Storage نوع سرویس دهی LUN ،Pool و...
14 بررسی و مستندسازی شبکه دیتاسنتر ایجاد فایل های مستند مربوط به وضعیت شبکه دیتاسنتر مانند: نوع و مدل تجهیزات، پروتکل ها، نوع و نحوه ارتباطات و...
15 بررسی و مستندسازی شبکه ذخیره سازی ایجاد فایل های مستند مربوط به وضعیت شبکه ذخیره سازی مانند: نوع و مدل تجهیزات استفاده شده، پروتکل ها، نحوه ارتباطات و...
16 بررسی و مستندسازی نقاط نهایی شبکه ایجاد فایل های مستند مربوط به وضعیت نقاط نهایی شبکه مانند: کلاینت ها، کاربران، پرینترها و...
17 بررسی و مستندسازی سیستم پشتیبان گیری ایجاد فایل های مستند مربوط به وضعیت سیستم پشتیبان گیری مانند: نرم افزارها، ،Tape زمانبندی و...
18 بررسی و مستندسازی NOC و SOC ایجاد فایل های مستند مربوط به وضعیت فعلی NOC و SOC
19 بررسی و مستندسازی ISMS ایجاد فایل های مستند مربوط به وضعیت فعلی ISMS سازمان