• en
  • fa

HPE

کمپانی HP طیف وسیعی از دستگاههاي ذخیره سازي را بر پایه تكنولوژي  نیازهاي متنوع و روز سازمانها طراحی کرده است.

ذخیره ساز شبکه 

سرویس دهنده ذخیره سازی یا (storage – server) دارای حجم زیادی از اطلاعات می باشند که برای انتقال داده ها و ارائه خدمات مناسب نیاز به پهنای باند بالا می باشد. از مشخصات این نوع شبکه می توان داشتن بازده بالا برای انتقال حجم زیادی از داده ها ، در دسترس بوده همیشگی سرویس دهنده ها حتی در فاصله های دور و طولانی و گستردگی زیاد در ابعاد شبکه های محلی یا شبکه های شهری یا جهانی می باشد.

HPE Storage

  • All-flash and hybrid arrays
  • Midrange and enterprise
  • Entry storage
  • Availability, protection and retention
  • Software define storage
  • Management and orchestration
  • Storage networking