• en
  • fa
مفتاح رایانه افزار | امنیت سیسکو در ایمن سازی شبکه‌های رایانه‌ای

Cisco

امروزه با توجه به پیچیدگیِ زیاد شبکه‌ها و تراکنش‌های میان کاربران، برنامه‌های کاربردی و سیستم‌ها، می‌توان دریافت که محافظت از محرمانگی، تضمین دسترسی و اصلاح اطلاعات توسط افراد مجاز و همچنین قابلیت دسترس‌پذیری داده‌ها و سیستم‌ها برای تیم‌های امنیتی بسیار دشوار می‌باشد. رویکردهای امنیتی سنتی قادر به پاسخگویی به تقاضای چشم‌اندازهای تکنولوژی نوین و همچنین ایجاد هماهنگی، مقیاس‌پذیری و ارائه اطلاعات مناسب و مورد نیاز برای کنترل و مانیتورینگ موثر نمی‌باشند. Cisco Security Segmentation Service به ارائه رویکردی استراتژیک برای بخش‌بندی زیرساخت می‌پردازد. در نتیجه، سازمان‌ها قادر به کاهش ریسک‌، ساده‌سازی پروفایل ممیزی، محافظت از داده‌ها و برنامه‌های کاربردی و دستیابی به یک وضعیت قابل دفاع‌تر در محیط‌های پیچیده امروزی خواهند بود.