• en
  • fa

پشتیبان گیری

در فناوری اطلاعات، فرآیند پشتیبان گیری عبارت است از تهیه یک نسخه از داده که ممکن است به منظور بازیابی داده اصلی پس از وقوع حادثه و از بین رفتن داده، مورد استفاده قرار بگیرد. تهیه نسخه پشتیبان با دو هدف صورت می گیرد. اولین هدف آن بازیابی داده اصلی پس از از بین رفتن داده مانند حذف یا خرابی داده است. دومین هدف پشتیبان گیری، بازیابی داده از زمان های قبلی با توجه به خط مشی نگهداری داده ی کاربر است. در برنامه پشتیبان گیری مشخص می شود که نسخه های داده برای چه مدت نگهداری شوند. از آنجایی که سیستم پشتیبان دارای حداقل یک کپی از تمامی داده هایی است که ارزش ذخیره سازی را دارند، الزامات ذخیره سازی داده قابل توجه می‌باشد. سازماندهی این فضاهای ذخیره سازی و مدیریت فرآیند پشتیبان گیری، امری پیچیده است. انواع مختلفی از دستگاه های ذخیره سازی داده وجود دارند که می توانند برای فرآیند پشتیبان گیری مورد استفاده قرار بگیرند. قبل از آنکه داده ها به محل ذخیره سازی آن فرستاده شوند باید انتخاب شده، استخراج شده و تغییر داده شوند. روش های مختلفی برای بهینه سازی رویه های پشتیبان گیری وجود دارند. این روش ها شامل بهینه سازی برای ارتباط برقرار کردن با فایل های باز و منابع زنده داده، همچنین فشرده سازی، رمزگذاری و de-duplication می‌باشند.